Hopp til innhold

Frykter for sikkerheten i fengselet: – Kritisk for alle

Ansatte mener et budsjettkutt kan bli dramatisk. Fengselet med noen av landets farligste innsatte kan bli nødt til å si opp 20 ansatte.

Kenneth Gunleikskås

BEKYMRET: Kenneth Gunleikskås, tillitsvalgt i Norsk fengsel og friomsorgsforbund.

Foto: Richard Aune / NRK

Det er kritisk for alle. Sikkerheten for innsatte og ansatte, men også sikkerheten til samfunnet der ute, når det gjelder hva vi slipper ut igjen, mener Kenneth Gunleikskås.

Han er tillitsvalgt i Norsk fengsel og friomsorgsforbund.

Denne uka ble NRK invitert innenfor murene til fengselet i Skien.

Mindre tid utenfor cella

Oslo Economics har på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) laget en rapport som viser hvordan budsjettet kan fordeles på de ulike enhetene rundt om i landet.

De tillitsvalgte i Skien fengsel opplever at alle fengslene vektes likt i den nye budsjettmodellen, og mener at den ikke tar hensyn til domslengde og sikkerhetsnivå.

Kenneth Gunleikskås og Geir Einar Larsen, tillitvalgte i Skien fengsel.

Geir Einar Larsen og Kenneth Gunleikskås er begge tillitsvalgte i Skien fengsel. De frykter for sikkerheten til både innsatte og ansatte.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Velger KDI å innføre modellen i regionene, kan det føre til at Skien fengsel får et dramatisk kutt. Anslagsvis på 10–12 millioner kroner.

Det kan bety 20 færre ansatte i fengselet, som har 82 plasser for menn.

Det vil igjen føre til mindre tid utenfor cella for de innsatte, mener Gunleikskås.

Uten bemanning blir det mindre av det. Enkelt og greit.

Tilbud i fare

Fengselet har en egen avdeling med særlig høy sikkerhet. Der soner blant annet den terrordømte etter 22. juli.

Selv om denne avdelingen ikke berøres direkte av kuttene, vil det merkes godt andre steder i fengselet.

Vedstasjon i Skien fengsel

Vedstasjonen koster ikke mange kronene i drift, men er et viktig tilbud til de innsatte, mener fengselsbetjentene. Nå kan den ryke.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Et eksempel er et ganske nytt tilbud om vedproduksjon. Her kan innsatte som sliter med ulike utfordringer få blåst ut litt ved behov.

– Det er en plass for de mest sårbare, egentlig. De som kanskje ikke fungerer best i fellesskap med andre. De får brukt kroppen, forklarer Gunnleikskås.

Aktiviteten koster ikke mange kronene, men betyr mye for dem som bruker tilbudet.

De skal jo ut en dag, de også. Dette er miljøarbeid, sier Geir Einar Larsen, som også er tillitsvalgt.

Han tror denne stasjoner ryker først, dersom kuttene gjennomføres.

Med utagerende innsatte og lavere bemanning, frykter både verneombud og de tillitsvalgte for sikkerheten.

Jeg tør nesten ikke tenke på hva det vil få av konsekvenser. Det blir meget kritisk, mener Gunleikskås.

Svein Erik Skjei, hovedverneombud i fengselet, er enig.

Har du krevende innsatte som utagerer, så er det ikke vanskelig å se at det kan bli utfordrende for den ansatte også. Sikkerheten skapes jo best ved at vi er flere til stede.

Vil ivareta sikkerheten

Kriminalomsorgen har innført en ny budsjettfordelingsmodell i et forsøk på å få enda bedre økonomistyring i etaten, forklarer Eirik Bergstedt, direktør i Kriminalomsorgen region sør.

– Min vurdering er at sikkerheten er god, og skal fortsette å være god, sier han til NRK.

Eirik Bergstedt, direktør i Kriminalomsorgen region sør.

Eirik Bergstedt, direktør i Kriminalomsorgen region sør.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Ledelsen forsikrer om at dette er noe som blir tatt på høyeste alvor.

Vi kommer ikke til å initiere eller gjennomføre prosesser etter lokal risikoanalyse som medfører at sikkerheten blir svekket. Verken for innsatte eller ansatte, forsikrer han.