Hopp til innhold

Tvangsflytter fanger fra lukket til åpen soning

Tillitsvalgte i Fengsels- og friomsorgsforbundet protesterer mot avgjørelsen om å overføre fanger fra lukket til åpen soning.

Hof fengsel

Ved Hof fengsel i Vestfold er det åpen soning. Hit flyttes fanger som kanskje fremdeles burde sonet i lukkede fengsler.

Foto: Rune Jensen / NRK

Fengselsmyndighetene ønsker blant annet å overføre fanger fra lukket soning ved fengslene på Ringerike og Skien til åpen soning på Hof i Vestfold.

– Større muligheter for lovbrudd

Ordningen vil svekke sikkerheten ved fengselet på Hof, mener Alf Håvard Nilsen i Fengsels- og friomsorgsforbundet.

– Det skjer mer og det blir mer støy med flere innsatte der, og det er mindre kontroll, sier Nilsen.

– Muligheten for lovbrudd er mye større.

Nilsen sier at det skjer lovbrudd inne i leiren på Hof, og at det er frustrerende for de ansatte.

– Dårligere sikkerhet

– Det skjer lovbrudd som ikke blir fanget opp. Og i noen tilfeller, der det blir fanget opp, så har vi ikke muligheten til å få fangene tilbakeført til lukket anstalt fordi det mangler slike plasser. I de verste tilfellene må vi derfor slippe dem tilbake ut i leiren etter at de har begått lovbrudd, sier Nilsen.

Nilsen sier også at heller ikke sikkerheten blir altfor god med disse fangene på åpen soning.

– Det blir dårligere sikkerhet for de andre innsatte, men også for de ansatte.

Ingen mener de er klare for åpen soning

Han får støtte fra regionleder Tommy Fredriksen i Fengsels- og friomsorgsforbundet region sør.

– Vi ønsker at innsatte som går til åpen soning, skal være motiverte for det og egnet til det, og at de ikke må dit av logistikkhensyn, sier Fredriksen.

Han slår fast det bare er én ting som kan gjøres for å bedre denne situasjonen.

– Man må bygge flere fengsler.

– Bare ordet «tvangsoverføring» er uheldig for de innsatte, og for fengselet generelt er det uheldig. For det er innsatte fengselet selv ikke selv har tenkt skal komme på åpen avdeling ennå, sier Ingeborg Kivle, tillitsvalgt i Skien.