Frp: Morten Stordalen

Lavere skatter enn dagens nivå er avgjørende for næringslivet, mener førstekandidat Morten Stordalen for Vestfold Frp. Han vil også sørge for at Torp kan fortsette veksten.

Morten Stordalen

Morten Stordalen er førstekandidat for Frp i Vestfold. Han er 48 år gammel og bor i Re.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trasé gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– Frp mener det nå er riktig med statlig plan da Bane NOR og kommunene lokalt ikke kommer til enighet. Tror det skal la seg gjøre at staten og kommunene skal finne en fornuftig løsning som blir til det beste for kommunene og Vestfold.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Flypassasjeravgiften bør avskaffes ved første mulighet. Dernest bør Torp få endret underveis avgiften (Farris TMA) som i flere år har vært krevende for flyplassen. Denne avgiften ble delt på de tre flyplassene Geiteryggen, Rygge og Torp. Det vil være urimelig om Torp skal måtte betale hele denne alene i fremtiden. Denne avtalen går snart ut, derfor vil det være naturlig om det ses på en mer moderat avgift for dette luftrommet i fremtiden. Det er særdeles viktig å legge til rette for at Torp som en privat flyplass i Vestfold får gode og forutsigbare rammebetingelser i fremtiden. Være seg avgiftsnivå og ikke minst at flyplassen kan få utvikle seg i takt med markedet.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– FrPs stortingsgruppe ville primært slå sammen Buskerud, Telemark og Vestfold. Dersom det skal kunne gjøres en ny vurdering/behandling kreves det at det er flertall på Stortinget for å endre denne regioninndelingen.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Frp har i regjering økt bevilgninger til samferdsel og kollektivtiltak kraftig. Det beste man kan gjøre er å fortsette opptrapping til mer samferdselsmidler derav også midler til kollektivsatsing. Innfartsparkeringer utenfor de store byene og satsing på kollektiv vil være et godt tiltak. Dersom hensynet til miljø og klima er formålet bør man nå også se at det selges rekordmange nye biler der om lag halvparten er EL- og hybridbiler. I tillegg er nye biler nå langt mer miljøvennlig enn for bare få år siden.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Det viktigste nå bør være å ikke bare holde skatter og avgifter på et fortsatt lavt nivå, men fortsette nedtrappingen. Det er helt avgjørende for å ha et konkurransedyktig og innovativt næringsliv. Det siste bedriftene i Vestfold nå trenger er økte skatter og avgifter som kan slå bena under bedriftene og arbeidsplassene.