Frier Vest kan gi ny vekst

Frier Vest kan skape 500 nye arbeidsplasser. En ås sør for Ineos på Rønningen i Bamble må bort, for å gi plass for ny industri.

Frier Vest

Planene er lagt på bordet for å legge til rette for ny industri på Rønningen i Bamble. I første omgang skal åsen til høyre i bildet fjernes for å gi nye industritomter.

Foto: Tom Andersen / NRK

De er samstemte både administrasjon og politikere i Bamble kommune, industrien i Grenland, Grenland Havn og Vekst i Grenland.

I tillegg til de fem hundre arbeidsplassene som kan komme i området, vil dette også gi grunnlag for arbeidsplasser i service – og leverandørindustrien i regionen.

– Nærhet er viktig

– Nærhet til eksisterende industri, med dens infrastruktur med tilgang på hjelpestoffer og råvarer og vann, strøm og gass, gjør området til det beste for den veksten alle håper på skal komme, sier rådmann Tore Marthinsen.

Nå er det laget konkrete planer for kommersiell utvikling.

Marthinsen peker på at det ikke blir noen utvikling videre hvis vi ikke satser på å legge til rette for nye industriarbeidsplasser.

Foreløpig lite konkret

Men foreløpig kan han ikke si noe konkret om hva som vil bli etablert, men mest nærliggende er en fabrikk som lager biomasse og biodrivstoff, basert på tømmer.

– Det er flere interesserte selskaper, som ser gode muligheter i Bamble, sier ordfører Jon Pieter Flølo.

Frier vest

Samstemmighet om at Frier Vest gir godt grunnlag for videre industriutvikling. Med på pressekonferansen var utviklingssjef i fylkeskommunen Thor Kamfjord, SP-politiker Heidi Herum, rådmann i Bamble Tore Marthinsen, leder av Hovedutvalg for næring i fylkeskommunen, Tom Egil Flata og ordfører i Bamble Jon Pieter Flølo.

Foto: Tom Andersen / NRK

Han har ingen betenkeligheter ved å "høvle ned" en ås eller to, hvis det kan gi arbeidsplasser.

I første omgang skal en entreprenør drive et steinbrudd i området, for salg og for utfylling av stein til ny havn ved fjorden.

– Men kommer en interessert industribedrift, vil det bli forgang i tilrettelegginga, påpeker Flølo.

Bamble kommune vil trolig bidra med 10 millioner kroner i et selskap som kan utvikle området. Det kommer på politikernes bord før sommeren.

Ofrer en ås eller to

Heidi Herum, Senterpartipolitiker i fylkeskommunen og ordførerkandidat for partiet i Bamble, har ingen betenkeligheter ved å ta mer natur til industri.

– Hvis det blir muligheter her for å ta tømmer fra Telemark og skape det om til bioenergi, så hilser jeg dette velkommen, sier hun.

Selv om en skogbevokst ås eller to må ofres, så er det verdt det her, sier Herum.

På sikt kan hele arealet på Vestsiden av Frierfjorden fra Skjerkøya i sør til Herre i nord, bli regulert til industri, blei det sagt på pressekonferansen.