Klimaendringer gjør isen usikker

VINJE(NRK): For andre året på rad er isen på Møsvatn usikker. Klimaendringene kan føre til at det i framtida ikke blir fastboende innerst i Møsstrond.

Tynn is gir problemer for transport på Møsvatn

ISVEI: Møsstrond er veiløst, og når isen ikke er sikker, får lokalbefolkningen trøbbel med å komme på skole og jobb.

De fastboende på Møsstrond bruker lokalkunnskapen sin når de stikker ut løyper, for de vet hvor farlig isen kan være. De er nøye på å måle tykkelsen, forteller Harald Hovden og Tore Lien.

– Den er tre tommer. Da kan en gå, men ikke kjøre skuter.

Måler is på Møsvatn

Isen er nå ikke tykk nok for at skutere kan kjøre.

Foto: Anne Lognvik / NRK

For de fastboende og hyttefolk er det problematisk når isen ikke er trygg. Møsvatn er hovedveien, og de som skal ut av bygda på arbeid og skole kan bare delvis kjøre på isen.

På lange strekk må de ut i ulendt terreng med lite snø.

– Det er fryktelig tungtvint når du må på land. Noen ganger må du på land hele veien og da blir det litt av en reise, sier Kjell Hove.

Harald Hovden

Harald Hovden hakker hull i isen for å finne ut om det er trygt å kjøre.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Kan bli vanskelig å bo fast

Klimaendringane kan fort føre til at det ikke vil være mulig å bo fast på Møsstrond i framtida.

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meterologisk Institutt mener at dette er varige klimaendringer som en må innrette seg etter, og det er særleg merkbart i innlandet og i fjellet.

Antall dager med vinterdager med temperaturer i gjennomsnitt under null har gått ned. Fra 1980 har vinteren på Møsstrond blitt en hel måned kortere.

– I 2015 var det 140 dager med vinter inne på Møsstrond.

Temperaturstigning

Fra 1980 og fram til i dag har temperaturen steget og ligger nå et par grader over normalen.

– Effekten er at vinterdager forsvinner, sier Hygen.

Møsstrond ved Møsvatn

Møsvatn er fire mil langt og det er ingen bilvei over til Møsstrond.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Derfor kan de som nå bor der være den siste generasjonen som bor fast i den veiløse grenda, for både vår og høst er det problematisk å komme seg fram for de som skal på skole og jobb.

– Det er tungvint, for disse periodene har blitt så mye lengre enn før, sier Harald Hovden.

– Og isen er gjerne dårligere tidligere på våren, legger Tore Lien til.

Det går mot vinterferie og påske, og møsstrandingene som kjenner isen advarer folk. Bruk de stikka løypene og vær forsiktig. Den varme vinteren har gjort at ishinna under snøen kan være skummel både om du kommer på skuter eller på ski.

Møsvatn

Folk blir advart mot å kjøre utenom stikka løyper.

Foto: Anne Lognvik / NRK