Oppdaget plyndringsforsøk av gravhauger

– Vestfold har en spennende historie som tiltrekker seg folk som tiltrekkes av historie, men også dem som tiltrekkes av historie på en dårlig måte, sier fylkesarkeolog.

Vibeke Lia i skogen.

METALLSØKER: Fylkesarkeolog Vibeke Lia fant nylig fem hull etter graving på området med 14 gravhauger fra jernalderen og vikingtiden i Re. Hun tror noen har gått med metallsøker i området.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Da fylkesarkeolog Vibeke Lia nylig skulle sjekke at gravhaugene i Re var riktig plassert i kulturminnebasen, fant hun i stedet tegn på at noen hadde vært på stedet med metalldetektor.

På to av haugene i området med 14 gravhauger fra 500 før Kristus til rundt år 1000, er det gravd tre hull, trolig med en spade. Mellom gravene oppdaget hun to hull til.

Fredet område

Området er skiltet med Fredet kulturminne, og i kulturminner fra før 1537 er det forbudt å gjøre inngrep for å unngå at noen skal stjele fra vår felles historie. Det gjelder alt fra jordlag til gjenstander.

Et lite hull i bakken.

FEM HULL: Fylkesarkeologen fant fem slike hull i området.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Det er imidlertid ikke uvanlig at en ser oppgravde hull på gravhauger eller andre fredede områder. Tidligere i år ble 40–50 hull oppdaget på et jorde i Larvik.

Hvem som har gravd i gravhaugene i Re, vet ikke fylkesarkeologen. Hun vet heller ikke om noe er tatt.

– Uten å konkludere ser det ut som noen har gått rundt med metalldetektor. Det har vi hatt noen eksempler på tidligere, sier hun.

Tredje tilfellet i år

Lia sier dette er tredje tilfellet i år med graving på kulturminner i Vestfold.

Seniorrådgiver Jostein Gundersen hos Riksantikvaren opplyser at de på landsbasis har fått inn færre anmeldelser for graving på kulturminner hittil i år sammenlignet med i fjor, men at sakene i år er grovere.

Ved et arkeologisk utgravingsområde i Kristiansand ble det i høst oppdaget at noen gikk og søkte på natta eller kveldstid. I juli ble det oppdaget 100 hull på et kirkegårdsområde på Veøya i Møre og Romsdal.

– Ethvert inngrep på kulturminner ser vi på som alvorlig, sier Gundersen.

På ordførerens tomt

Ordfører Thorvald Hillestad i Re liker ikke at noen har tatt seg til rette på gravhaugene i kommunen hans.

Profilbilde av Thorvald Hillestad.

ALVORLIG: Thorvald Hillestad ser alvorlig på at enkelte tar seg til rette på fredede kulturminner.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

– For det første står det oppslag og det kan tyde på at dette er gjort med fullt overlegg. Dette ser jeg på som svært alvorlig, sier han.

Ordføreren har selv en gravhaug på gården sin, som heller ikke har fått være i fred.

– Jeg har ikke gjort det, men det er tydelig at noen har det. Det er et krater på toppen og da sier de som har greie på det, at det kan tyde på det, sier Hillestad.

Lia tror mangel på kunnskap er en av grunnene til at enkelte graver i fredede områder.

– Jeg tror det er fordi folk synes det er veldig spennende, kombinert med at de ikke har nok kunnskap eller respekt for hvordan det skal forvaltes. Vestfold har en fantastisk spennende historie som tiltrekker seg folk som tiltrekkes av historie, men også de som tiltrekkes av historie på en dårlig måte, sier hun til NRK.

Vibeke Lia sitter på huk på den snødekte bakken.

ANMELDER: Det er forbudt å grave på fredede kulturminner, og Vibeke Lia skal anmelde saken.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK