Fraråder bading i Lågen

Badevannet ved utløpet til Lågen er helsefarlig.

Miljøinspektør Hans Christian Nygaard i Larvik kommune sier til Østlands-Posten at flomvannet fører med seg mye kloakkforurenset vann ut i Larviksfjorden.

Han fraråder folk å bade.

Tarmbakterier i vannet

- Det som kommer nedover Lågen er kloakk fra husstander som står under vann, forteller miljøinspektøren til NRK.

Du kan bli syk av å bade i det gråbrune vannet som renner ut i Larviksfjorden, advarer Nygaard. Han er glad folk flest holder seg unna.