Rett herfra til Horten uten oppfølging

En 58 år gammel drapsmann slipper ut av fengsel neste uke. Da skal han bo i Horten, men han får ingen oppfølging.

Ila fengsel og forvaringsanstalt

Mannen har sonet ved Ila fengsel i Oslo. Han løslates neste uke. (arkivbilde)

Foto: Line Hødnebø / NRK

Den 58 år gamle mannen er dømt for fire voldtekter og ett drap og soner nå straffen ved Ila fengsel i Oslo. Soning på lavsikkerhetsfengselet Bastøy utenfor Horten har blitt avbrutt tre ganger tidligere, fordi mannen brøt reglene. Han er også vurdert som uskikket for prøveløslatelse, skriver Tønsbergs Blad.

Neste uke er dommen ferdigsonet. Da flytter mannen rett fra Ila fengsel til Horten – etter å ha sittet bak murene i nær 30 år.

– Når fengselsstraffen er sonet ferdig har ikke Kriminalomsorgen noen oppgaver eller virkemidler, sier regiondirektør i Kriminalomsorget region Øst, Jon Sverre Bråthen, til NRK.

Får ingen oppfølging

Bråthen sier det er det offentlige, som bostedskommunen, som skal ta over etter endt soning, men i bostedskommunen Horten får 58-åringen ingen oppfølging.

– Formelt sett har ikke vi noe ansvar. Han må selv søke om bistand, sier helsesjef i Horten, Emil Hansen, til avisa.

Drapet begikk han da han var prøveløslatt fra en voldtektsdom i 1993. Han ble dømt til 21 års fengsel for drapet.

Angst for å møte gjerningsmannen

Ingrid Blessom.

Ingrid Blessom jobber som veileder ved Dixi ressurssenter for voldtektsofre. Hun understreker viktigheten av oppfølging etter endt soning for gjerningsmenn.

Foto: Marteline Nystad

Psykolog og veileder på Dixi ressurssenter for voldtektsofre, Ingrid Blessom, sier overgrepsofre ofte sliter med angst når de vet overgriperen er på vei ut fra fengsel.

– Det er psykisk belastning å vite at gjerningsmannen er på vei ut igjen. Mange ofre sier det er deres største frykt å møte gjerningsmannen ansikt til ansikt. Den frykten påvirker dem i hverdagen, sier Blessom til NRK.

Hun er bekymret for at mannen ikke får noen oppfølging når han flytter til Horten og understreker viktigheten av tett oppfølging også etter endt soning, for å hindre nye overgrep.

– Lagmannsretten har sagt at det ikke er fare for gjentakelse. Vi kan ikke spå fremtiden, utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier mannens advokat Ann Turid Bugge til Tønsbergs Blad.

Vil vurdere regelverket

Det gjeldende prinsippet i Norge er at vedkommende har gjort opp for seg når straffen er sonet ferdig. Etter endt soning har ikke staten noen tvangsmidler. Det er prinsipp som står sterkt, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet. Han åpner likevel for endringer i regelverket.

– Jeg forstår folk som er bekymra, men politiet har ansvar for sikkerheten og jeg er sikker på at politiet tar sine oppgaver seriøst. Likevel skal vi gå etter dette i regelverket og se om det er behov for justeringer, sier Brein-Karlsen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Vigdis Hella

Siste nytt fra Vestfold og Telemark