Over 60.000 har fått fartsbøter i år

Fotoboksene langs norske veier tar tusenvis av bilister.

Tar flest i Vestfold

Denne fotoboksen på FV 19 ved Kirkebakken i Horten tar flest bilister i Vestfold.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

I første halvår har politiet skrevet ut 66.162 forenklede forelegg for fart registrert i landets fotobokser (ATK).

I penger representerer disse forenklede foreleggene nærmere 142 millioner kroner, viser tall fra politiets ATK-senter.

Les også:

Akershus verst i landet

Harald Torseth

Harald Torseth er politioverbetjent ved politiets ATK-senter.

Foto: NRK

– Det er i Akershus det er flest overtredelser totalt, med Romerike politidistrikt på topp. En av landets mest innbringende fotobokser står i Rælingtunnelen i retning mot Lillestrøm. Der kjørte 5.753 biler for fort i første halvår, forteller politioverbetjent Harald Torseth ved politiets ATK-senter.

Det kjøres også fort i Oslofjordtunnelen. I retning fra Drøbak mot Drammen ble 4458 bilister fotografert for fartsovertredelsen i første halvår.

Utrykning og utenlandske biler

For uten forenklede forelegg har overtredelsene i landets fotobokser ført til 1417 anmeldelser og av disse ble 425 førerkort beslaglagt.

En anmeldelse blir skrevet når farten er høyere enn det som kan avgjøres med forenklet forelegg.

– På enkelte veistrekninger er det store avvik mellom antall overtredelser og reaksjoner fra politiet. Det skjer der utrykningskjøretøy har passert under utrykning og en del utenlandske kjøretøy som politiet ikke har mulighet til å bøtelegge, sier Torseth

3.500 fikk bot i Telemark

I Østafjellsfylkene Buskerud, Vestfold og Telemark er det flest overtredelser i Vestfold.

Totalt skrev politiet ut 11.094 forenklede forelegg til bilister som har kjørt for fort forbi fotoboksene i de tre fylkene i første halvår. I samme periode mistet 58 bilister førerkortet i de samme fotoboksene i de tre fylkene.

I Telemark ble det første halvår skrevet ut 3588 forenklede forelegg for overtredelser registrert i fylkets fotobokser.

Fotoboksen på fylkesvei 19 på Kirkebakken tok første halvår 2181 bilister for å ha kjørt for fort. Det er bare noen få flere enn fotoboksen på E18 i sydgående retning ved Natvall i Sandefjord.

På riksvei 7 ved Svenkerud i Nesbyen er det mange som tråkker på gasspedalen vel hardt. 14 av i alt 19 bilister som mistet førerkortet i fotobokser i Nordre Buskerud politidistrikt første halvår, kjørte forbi boksen ved Svenkerud.