Nå blir dette mulig i hele landet

105 nye fotlenker skal fordeles på alle fylkene i landet. Fotlenkene gir fanger muligheten til å sone straffen sin hjemme.

Fotlenke-soning

Fotlenken rapporterer om personen oppholder seg på avtalt sted, og veien til fengselet er kort dersom reglene ikke følges.

Foto: Bjørn Opsahl

Når de 105 fotlenkene er på plass i mai vil det til sammen finnes 342 fotlenker i Norge.

I 2008 ble det igangsatt et prøveprosjekt med elektronisk kontroll av fanger i seks fylker som et alternativ til fengsel. I 2012 ble fire nye fylker med, og 130 fotlenker ble økt til 215. Dette året ble 48 861 ubetingede fengselsdøgn med elektronisk kontroll avviklet.

Les også:

Flyttes etter behov

I mai 2014 kommer resten av Norge med.

– Det er vi veldig glad for. Da får vi slutt på vi denne ulikheten som gjør at det avhenger av hvor du bor om du får sone med lenke eller ikke, sier Roger Holmern, som er friomsorgsleder i Telemark.

I Telemark vil lenkesoningen skje i samarbeid med Buskerud og Vestfold. Til sammen har de tre fylkene fått utdelt 49 lenker.

– Når de tre fylkene nå skal samarbeide, så vil lenkene flyttes dit det er behov, sier Holmern.

Han forteller videre at det er gode erfaringer i Vestfold, som var med på prosjektet fra begynnelsen. Bare seks prosent bryter vilkårene for lenkesoning.

Les også:

Kort vei til fengsel

Personer som er dømt til mindre enn fire måneders fengsel kan søke om å gjennomføre straffen med fotlenke. Personer med lengre dommer kan også søke om å gjennomføre de siste fire månedene av straffen med fotlenke.

– De som får lenkesoning er ikke de fangene som utfordrer samfunnet mest i forhold til sikkerhet, sier Holmern.

Slik soning innebærer at mennesker som ellers ville sittet i fengsel, får gjennomføre straffen hjemme med ektefelle og barn – men under kriminalomsorgens kontroll.

Kontrollen gjennomføres elektronisk ved at en fotlenke festes til ankelen til den domfelte. Lenken rapporterer om personen oppholder seg på avtalt sted, og veien til fengselet er kort dersom reglene ikke følges.

– Det føles som en straff. Og dersom du bryter reglene havner du i fengsel med en gang, avslutter Holmern.