Forurenser mindre under koronakrisa

Utslipp fra biltrafikk og industri har gått kraftig ned under koronakrisen. Hjemmekontor en dag i uka, økt kollektivandel og bedre sykkelveier vil hindre at forurensingen ikke stiger til gammelt toppnivå, mener miljøorganisasjoner.

Eksos