Fortviler over nedlagt dagtilbud

Kommunene legger ned et dagtilbud for yngre mennesker med demens på Føynland. – Trist, sier en bruker fra Tønsberg, som mener det ikke finnes andre tilbud for denne gruppen.

Bjørnebu gård

På Bjørnebu gård på Føynland arbeider ni personer som har diagnosen demens. Tilbudet tilsvarer tre arbeidsdager i uka. Nå står tilbudet i fare fordi kommunene ikke har råd til å videreføre det.

Foto: Privat

– Det er ikke så mange andre tilbud for meg, forteller en mann fra Tønsberg som ønsker å være anonym. Han fikk diagnosen demens for to år siden da han var i midten av 50-årene.

For drøyt ett år siden begynte han å arbeide på Bjørnebu gård på Føynland, der de hadde et nyoppstartet prosjekt for yngre mennesker med demens.

Far og datter

TRIST: Mannen fra Tønsberg, som ønsker å være anonym i saken, mener det finnes få andre tilbud for yngre mennesker som har demens.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

For de ni brukerne som jobber på gården tilsvarer tilbudet tre arbeidsdager.

– Det er veldig gøy å kunne si til folk at jeg er i en 60 prosent stilling som gårdsbestyrer og har ansvar for høner, hester, kaniner og sauer, sier mannen.

Det er godt å kunne snakke om jobben på gården med venner jeg har. Istedenfor å måtte si at jeg ikke gjør noenting. Nå gjør jeg noe.

Bruker fra Tønsberg

Finner ikke midler til 2016

Prosjektet er et samarbeid mellom Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Det har tidligere mottatt støtte fra Helsedirektoratet i forbindelse med regjeringens tilskuddsordning til dagaktivitetstilbud til personer med demens.

Etter 2015 opphører støtten og signalene fra kommunene er at det vil bli vanskelig å finne midler til videre drift i 2016.

Det er trist mener datter og pårørende Eline. Også for henne har tilbudet på Bjørnebu gård vært svært viktig.

Kongen

GÅRDSARBEIDERE: På gården jobber brukere fra Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme. Deler av arbeider går ut på å ta vare på hester, sauer, kaniner og høner.

Foto: Privat

– Jeg får en uro når jeg tenker på det, for hva skal jeg gjøre hvis tilbudet forsvinner? Skal jeg ringe hver dag for å sjekke at alt er bra?

Hun mener kommunene ikke har andre dagtilbud å tilby brukergruppen som er på Bjørnebu gård.

– Dette er unge, spreke mennesker. Alternativet er et dagtilbud på et sykehjem. Diktopplesing og strikking er fint for Magda på 85, men pappaen min er 57 år, sier hun.

Kan snu under budsjettforhandlinger

Nøtterøy kommune er vertskommune for prosjektet. De vedtok allerede i juni å ikke fortsette driften på Bjørnebu gård etter at prosjektmidlene opphørte.

Likevel er kommunaldirektør for helse og omsorg i Nøtterøy kommune, Hilde Kari Maugesten, klar på at ingenting er endelig før budsjettforhandlingene er ferdige.

Maugesten understreker at prosjektet på gården har vært svært positivt, men at trang økonomi krever prioriteringer.

– Denne økonomiplanperioden ble rådmannen pålagt driftsforbedringer på 31,6 millioner. 6,9 millioner av dette var driftsforbedringer som gjaldt tjenester. Derfor ble det prioritert at det ikke var rom for å etablere et nytt tilbud. Men avgjørelsen i juni var kun de daværende politikernes styringslinjer til rådmannens budsjettforslag. Dagens politikere kan velge å prioritere annerledes når det endelige budsjettet skal vedtas, forklarer hun.

Setter sin lit til politikerne

Leder for prosjektet Anne-Britt Kjeldsberg håper ting vil snu i under

Anne-Britt Kjeldsberg

GIR IKKE OPP: Prosjektleder Anne-Britt Kjeldsberg innrømmer at hun fremdeles har et håp om at prosjektet på Bjørnebu gård får fortsette. Hun håper politikerne vil ta tak i saken under budsjettforhandlingene.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

budsjettforhandlingene. Hun mener tilbudt på Bjørnebu gård er svært viktig å beholde.

– Det er et verdig tilbud. Brukerne føler at de gjør noe nyttig når de får jobbe på gården, sier Kjeldsberg.

– Dessuten er det viktig å tenke på at de pårørende trenger avlasting. Dette er unge pårørende som er i arbeid. Mange jeg har snakket med er bekymret for at de må si opp jobben hvis tilbudet forsvinner, sier hun.