Fortsatt tvungent psykisk helsevern for 35-åring

Retten mener mannen, som tidligere er dømt for å ha knivstukket en nattevakt i et bofellesskap, utgjør en fare uten nødvendig behandling.

Tingrett rettsal

DØMT: Tiltalte samtykket til fortsatt tvungent psykisk helsevern da saken ble behandlet.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

35-åringen ble i 2014 dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha knivstukket en annen mann en rekke ganger.

Knivstikkingen skjedde i november 2012. Tiltalte bodde i en omsorgsbolig for psykisk syke mennesker, der fornærmede jobbet som nattevakt.

Ifølge dommen gikk mannen til angrep på nattevakten med kniv. Angrepet skal ha utviklet seg til en kamp på liv og død, og fornærmede fikk blant annet kutt i øyet før han kom seg unna.

Tønsberg tingrett har nå besluttet at 35-åringen, som ble ansett som strafferettslig utilregnelig på gjerningstidspunktet, skal tvinges til fortsatt behandling.

Samtykket

Retten mener det er mulig at mannen igjen kan begå lignende handlinger, og at han utgjør en fare uten nødvendig oppfølging.

35-åringen samtykket til fortsatt tvungen behandling da saken ble behandlet i retten.