Hopp til innhold

Fortsatt skrantesjuke på Hardangervidda

Foreløpige beregninger fra Veterinærinstituttet viser at det fortsatt er 1-4 villrein som er smittet med skrantesjuke på Hardangervidda.

Den 6. oktober ble det påvist klassisk skrantesjuke hos ei villreinsimle felt i Hardangervidda villreinområde.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har nå bedt om en ny oppdatert rapport om hva som skal skje videre.

I september 2020 ble det første gang påvist skrantesjuke hos en villreinbukk felt på Hardangervidda.

Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet sier de fikk en rapport fra en arbeidsgruppe om den videre forvaltningen av villreinen på Hardangervidda i september.

– Etter at det også ble felt en simle med klassisk skrantesjuke, ønsker vi å få svar på om det endrer arbeidsgruppa sine anbefalinger, sier Vangen.

I lys av det nye funnet av skrantesjuke skal arbeidsgruppa vurdere om det endrer antall villrein som kan være smittet av skrantesjuke, og hva som skal skje videre.

Miljødirektoratet og Mattilsynet skal komme med sine anbefalinger til Klima- og miljødepartementet og Mat- og landbruksdepartementet i starten av november.

Villreinbukk med skrantesjuke på Hardangervidda, slakteplassen før Mattilsynet fjerna slakt og vegetasjon
Foto: Mattilsynet