Mange uttaler dette tallet feil

Ville du sagt førtifem, eller femogførr?

Hva står det her?

Hvordan ville du uttalt dette tallet?

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

1. juli 1951 ble det vedtatt at man skulle telle i den rekkefølgen tallene ble skrevet i, som førtifem istedenfor femogførr.

Språkreformatorene på 50-tallet trodde det skulle gå 3–4 år før alle telte på den nye måten. 63 år har gått, og fremdeles hører vi folk telle på den gamle måten.

NRK tok turen ut på gata i Tønsberg for å høre hvilken tellemåte tilfeldig utvalgte bruker. På spørsmålet om hvor gamle de er, viste det seg at både den nye- og gamle tellemåten ble brukt.

Les også:

– Overraskende

Finn-Erik Vinje

Språkprofessor, Finn-Erik Vinje mener vi må begynne å telle på den nye måten.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Språkprofessor Finn-Erik Vinje, ble skuffet da NRK informerte han om at flere av de vi snakket med bruker den gamle tellemåten.

– Det har vært en norm og regel i 63 år, så det syns jeg er rart, sier Vinje.

Den nye tellemåten ble aktualisert ved at telefonnumrene i Oslo nettopp hadde gått over fra fem til seks sifre på slutten av 40-tallet.

– Så kom det fra samferdselsdepartementet en henstilling til regjeringen om å utrede muligheten for å gå over til en ny måte å telle på, forteller Vinje.

1. juli 1951 ble det altså vedtatt at man skulle telle i den rekkefølgen tallene ble skrevet i.

Vinje forteller at eldre som gikk på skolen før 50-tallet, ble lært opp til å telle på den gamle måten.

To faktorer som påvirker dette

– Gjennom hele skolen brukte de den gamle måten å telle på, og da kan det være vanskelig å slå om.

Han mener det er to faktorer som påvirker hvordan man teller.

– Hvordan lærerne snakker og hvordan de snakker i hjemmet. Det tror jeg er avgjørende.

– Jeg kan finne på å telle på den gamle måten hvis jeg skal i bursdag til bestemor.

John Aas (12)

Bruker den nye tellemåten på telefonnummer

– Vi er underveis og når folk skal si telefonnumrene sine, så bruker de den nye tellemåten, forteller Vinje.

Dette var grunnlaget for endringen i tellemåten. For Telegrafverket gjorde en undersøkelse som viste at nedskriving av tallene ga betydelig mindre feil ved å lese titallet først, som femtitre for 53.

Når folk sier telefonnumrene sine i dag, er det entydig den nye tellemåten som gjelder. Men et annet sted hvor den gamle og nye tellemåten er relativt likestilt er på bingoen.

En telefon til Lykkebingo i Tønsberg bekrefter dette, for der blir tallene lest opp på begge måtene.

– Mamma og pappa snakker sånn

John og Aleksander Aas er på besøk hos bestemor Gerda Aas. John er 12 år og bruker den nye tellemåten og Gerda den gamle. John er derfor godt kjent med begge to.

– Mamma og pappa snakker sånn, og bestemor. Det er også en i klassen min som bruker den gamle tellemåten, men det er fordi han er veldig smart. Jeg kan finne på telle på den gamle måten når jeg skal i bursdag til bestemor, smiler John.

1. juli 1951 ble det vedtatt at man skulle telle i den rekkefølgen tallene ble skrevet i, som førtifem istedenfor femogførr. Språkreformatorene på 50-tallet trodde det skulle gå 3-4 år før alle telte på den nye måten.63 år har gått, og fremdeles hører vi folk telle på gamlemåten.

Vinje mener vi nå bør ta det siste skrittet bort fra den gamle tellemåten.,

– Nå har vi holdt på i så mange år, og det er ingen vei tilbake. Fra i dag syns jeg vi skal si førtifem og IKKE femogførr, sier Vinje.

Les også: