Hopp til innhold

Forsvarer nei til dobbeltspor

Faglege råd ligg bak avgjerda om å droppa dobbeltspor på Vestfoldbanen gjennom Larvik. Det seier statssekretær i samferdselsdepartementet, Johan Vasara frå Arbeidarpartiet. Han meiner dobbeltspor blir for dyrt, og at det heller ikkje er behov for ein ny trasé i Larvik for å auka talet på togavgangar på Vestfoldbanen. Søndag har 11 velforeiningar slått seg saman med politikarar og næringsliv for å protestera mot avgjerda til regjeringa.