Hopp til innhold

Forstår ikke fristen på 14 dager

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, forholder seg ikke til en frist på 14 dager for å bli enige med vegvesenet om den nye vegen mellom E-18 og Skien. Fylkesordfører Terje Riis Johansen mener det haster med å komme til enighet, ellers kan Bypakke Grenland bli lagt ned. Vegvesenet ønsker blant annet å utrede en ny bru over Porsgrunnselva, men Kåss mener at en slik kryssing ikke har noe med Bypakka å gjøre.