Forsker på hvorfor voksne parkerer sykkelen

SKIEN (NRK): Sykkelbruken stopper opp i videregående alder. – Det kan virke som det ikke er kult nok å sykle, mener unge forskere.

Sykkelbyen Tromsø

LAR SYKKELEN STÅ: Voksne folk i Grenland er blant de dårligste på sykkel som transportmiddel.

Foto: Petter Strøm / NRK

Nasjonal transportplan har sykkel som et viktig satsingsområde, hvor hovedmålet er å øke sykkelbruken fra 4,6 til 8 prosent på landsbasis. For at dette skal gjennomføres må sykkelandelen i byene øke med 10 til 20 prosent.

Ulrikke Philippi

Rikke Philippi i Bypakke Grenland håper de kan finne ut hvorfor sykkelbruken stuper etter ungdomsårene i Grenland.

– Grenland har en av de høyeste sykkelprosentene når det gjelder barn og unge, men en av de laveste når det gjelder voksne, sier kampanjeansvarlig for Bypakke Grenland, Rikke Philippi.

Forskerelevene på Skien videregående skole skal i et prosjekt i samarbeid med Bypakke Grenland finne ut hvorfor.

Elevene har fått to problemstillinger de skal forske på, hvorfor ungdom slutter å sykle når de begynner på videregående og hva som skal til for å få flere til å bruke sykkelen.

Vil at flere skal sykle

Målet med prosjektet er at kommunen vil ha prosentandelen av syklende opp fra fire til åtte prosent i løpet av en ti års periode.

Prosjektet er helt i startfasen og elevene jobber nå med hva som kan gjøre at bilen blir prioritert fremfor sykkelen.

Ingrid Gundersen og Guro Andersen

Ingrid Gundersen og Guro Lilledal Andersen er elever ved forskningslinja på Skien videregående skole

Ikke like kult

Ingrid Gundersen er en av elevene som skal jobbe med forskningsprosjektet. Hun forteller at en av grunnene til at elever ved videregående velger vekk sykkelen kan være at det er mindre kult å sykle til skolen fremfor å bruke moped eller bil.

– Jeg ville ikke sagt at man er mindre kul om man gjør det, men ut fra oppfatninger kan det virke sånn, sier Ingrid Gundersen.

De to jentene fra forskningslinja tror det kan øke sykkelinteressen om det blir satt i gang konkurranser. Dette har blant annet fungert godt hos ungdomsskoler der Kjølnes ungdomsskole ble best i landet i 2015.

– Om den beste klassen hadde fått en liten premie tror jeg det kunne fungert godt, sier Gundersen.

Håper på gode resultater

Philippi håper at resultatene fra forskningsrapporten kan gi svar på hva kommunen kan jobbe med i årene fremover som kan forhindre at så mange velger å parkere sykkelen.

– En eller annen plass på veien slutter folk å bruke sykkel, da finnes det ingen bedre måte å finne ut dette på enn å la unge spørre unge, sier Philippi.