Forsinket tunnelgransking

Vegvesenets tunnelgransking av raset i Hanekleivtunnelen er forsinket på grunn av et brev til samferdselsministeren.

Hanekleivtunnelen.
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Brevet til samferdselsminister Liv Signe Navarsete er fra prosjektsjef for E18-utbyggingen i Vestfold. Innholdet i brevet handler om problemene i Hanekleivtunnelen på 90-tallet.

Granskerne trenger mer tid til å undersøke påstander i brevet, sier informasjonssjef Kjell Bjørn Vinje.

- Brevet inneholdt poenger og elementer som det var helt naturlig at  internrevisjonen så nøyere på, og det har ført til intervjuer med flere folk og en gjennomgang av tilleggsdokumentasjon.

Hanekleivtunnelen
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Munnkurv

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete karakteriserte opplysningene i rabalderbrevet fra Karl Høiland som alvorlige. Prosjektsjefen for E18- utbyggingen mener at bare flaks hindret dødsulykker under arbeidet med Hanekleiv tunnelen. Det ble konstatert flere nestenulykker på 90-tallet.

I brevet som ble kjent for to uker siden, blir det også hevdet at toppledelsen i vegvesenet satte munnkurv på ansatte om problemene i Hanekleivtunnelen.

Det mest sentrale punktet i varslerbrevet er påstandene om at det ble brukt for få sikringsbolter for å holde fjell på plass.

- Alle steiner skal snus når det gjelder arbeidet med å finne frem til årsaken. Da er det helt naturlig å sjekke ut alle de opplysningene som kommer, sier Vinje.

Hanekleivtunnelen på E18
Foto: Tunheim, Ivar Jon / SCANPIX

Hvem hadde ansvar?

Hittil er mellom 20-30 personer intervjuet av granskerne.

I dag skal også vegsjef Olav Søfteland og flere andre i toppledelsen i Vegvesenet intervjues av revisjonsgruppen som toppledelsen selv har nedsatt.

Det mest sentrale punktet i revisjonsgruppen er hvem som hadde ansvaret for sikringen av Hanekleivtunnelen.