Hopp til innhold

Forlenget forvaring for overgrepsdømt

Retten mener det er en reell fare for at mannen vil begå nye alvorlige seksuallovbrudd.

Kriminalomsorgen ved Ila fengsel

ILA: Den overgrepsdømte mannen soner for tiden en forvaringsdom ved Ila fengsel.

Foto: Annemarte Moland / NRK

Mannen soner for tiden en forvaringsdom ved Ila fengsel.

I 2007 ble han dømt til ni års fengsel for en rekke seksuelle overgrep mot mindreårige. Nå, ti år senere, tror ikke Borgarting lagmannsrett at mannen bør få slippe forvaring.

Mannen løy til unge jenter og utga seg blant annet for å være en filmregissør. Han lovet jenter filmroller, og de ble innkalt til en «audition» der de måtte øve på sexscener. Andre ble utsatt for trusler.

Den eldste fornærmede nærmet seg 20 år, mens den yngste nettopp hadde fylt 14.

I 2009 ble mannen overført til Berg fengsel. I 2011 skulle han overføres til hjemmesoning, men begikk nye overgrep mot to jenter i Re på vei hjem fra fengselet.

Forvaringsdom

I 2014 ble han i Nordre Vestfold tingrett dømt til forvaring med en tidsramme på tre år. Minstetiden var på to år.

Minstetiden utløp sommeren 2016, men lengstetiden utløp i april i år. Mannen ba om prøveløslatelse i 2015, men påtalemyndigheten sa nei.

Fordi lengstetiden for forvaringen nærmet seg, valgte Statsadvokatene i Vestfold og Telemark i oktober i fjor å sette mannen under tiltale ved Asker og Bærum tingrett til prøving av spørsmålet om prøveløslatelse.

De ba også om forlengelse av tidsrammen for forvaring med fire år.

Asker og Bærum tingrett avslo mannens begjæring om prøveløslatelse, og forlenget forvaringen med tre år.

Staten, ved Justisdepartementet, ble også frifunnet for mannens krav om oppreisning. Mannen mente han hadde krav på oppreisning fordi behandlingen av begjæringen om prøveløslatelse tok lang tid.

Lagmannsretten forkastet anken

Han anket dommen fra tingretten til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten forkastet anken når det gjaldt forlengelsen av forvaringstiden.

Retten konkluderte nemlig med at det er en reell fare for at mannen vil begå nye alvorlige seksuallovbrudd.

Mannen har fått diagnosen dyssosial/psykopatisk personlighetsfungering, og Borgarting lagmannsrett mener det vil ta tid, i den grad det er mulig, å oppnå en forbedring av mannens psykiske helse.

En psykolog og en psykiater sa i retten at det bør legges opp til en gradvis og kontrollert tilbakeføring til samfunnet for mannen for å unngå nye seksuelle overgrep.

Lagmannsretten er enig. Retten mener at hvis mannen fortsetter behandlingen han får, og samarbeider med Ila fengsel, så vil han i løpet av en forlenget forvaringstid på tre år, ha kommet langt i en endringsprosess.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark