Føringer for reinsdyrjakta 2020

Mattilsynet advarer reinsdyrjegere mot å ikke levere skrantesjuke-prøver, og legger allerede føringer for jakta i 2020. Mattilsynet sier at felling av én voksen bukk uten innlevering av CWD-prøve vil måtte bli erstatta med prøver fra to voksne simler neste år.

CWD-prøver
Foto: Tom Hemming Karlsen