Foreslo å lage skitunnel av veitunnel - da våknet Ap

Hevder eneste løsningen på trafikkproblemene i Holmestrand, er å gjenåpne veitunnelen.

Holmestrandtunnelen

Arbeiderpartiet varsler omkamp. Vil gjenåpne Holmestrandtunnelen for trafikk.

Foto: Henrik Bøe

Tirsdag kunne NRK fortelle om de seks idrettslagene Botne skiklubb, Hof idrettslag, Nordre Sande idrettslag, idrettslaget Ivrig, Sande sportsklubb og Skoppum idrettslag, som hadde opprettet eget aksjeselskap.

Bakgrunnen var et ønske om å lage Norges første skitunnel, i den gamle Holmestrandstunnelen.

Det er fylkeskommunen som eier tunnelen, og som har invitert interessenter til å foreslå hva tunnelen nå kan brukes til. Forslaget om skitunnel ble godt mottatt, blant annet av Arve Høiberg fra Arbeiderpartiet, som mente det var et spennende forslag og at de ønsker å ha fokus på folkehelse.

Vil omgjøre vedtaket

Men nå møter han motbør. Fra eget parti.

– Vi ønsker å omgjøre det vedtaket fylkeskommunen har gjort, med å stenge tunnelen for biltrafikk, sier Ingar Aas-Haug i Holmestrand Arbeiderparti.

– Vi har holdt på med programmet for neste kommunevalgsperiode, og da vært i kontakt med alle type mennesker i Holmestrand for å få innspill. Det har blitt veldig klart for oss at folkemeningen er veldig uenig i at den skal stenges, og at trafikken skal gjennom sentrum, forteller Aas-Haug.

Partiet mener at kostnadene ved opprydningen av tunnelen må falle på Jernbaneverket. Derfor mener de at et av fylkeskommunens viktigste argumenter faller bort.

– Dere varsler rett og slett omkamp?

– Ja. For å si det enkelt så gjør vi det. Og vi mener de økonomiske argumentene ikke er der. I den opprinnelige avtalen som er gjort mellom Jernbaneverket og fylket/Statens vegvesen om midlertidig bruk av tunnelen, så stod det helt klart og tydelig at tunnelen skulle settes tilbake til den standen den var før de brukte den. Det er den jeg mener fortsatt er gyldig, sier Aas-Haug.

(Saken fortsetter under bildet)

Holmestrandtunellen

Holmestrandtunnelen slik mange husker den da E 18 gikk igjennom den.

Foto: Fredrik Hansen

– Men hadde det ikke vært fin med en skitunnel i Holmestrand da?

– Det er et flott initiativ. Jeg berømmer dem som har tatt invitasjonen til fylket, gitt at tunnelen skulle stenges for biltrafikk. Men det må settes opp mot hva slags trafikkløsninger vi har i Holmestrand sentrum.

Les også:

Eneste løsningen

Han sier trafikken gjennom Rådhusgata og Skolegata er så stor, at eneste løsning er å gjenåpne tunnelen. Og dette mener Arbeiderpartiet er en sak som innbyggerne i Holmestrand er svært opptatt av.

– Ja, vi har besøkt forskjellige arenaer for å få innspill. Både lag, foreninger og bedrifter. Uansett i hvilken sammenheng man snakker med folk, så blir dette fort et tema, sier Aas-Haug og legger til:

– Flertallet i bystyret og fylkestinget som vedtok dette, er ikke på linje med folkemeningen.

Han sier at det er liten vits for partiet å kjøre omkamp i bystyret, men at de legger dette inn i partiprogrammet.

– Og så blir det å jobbe mot fylket og beslutningstakerne der, avslutter han.