Russen kan miste ferier

Vestfold fylkeskommune har søkt Utdanningsdirektoratet om å komprimere skoleåret for at russen skal bli ferdig med eksamen før 17. mai.

Halvard Halsestad Skarpmoen

DELTE MENINGER: Tredjeklasse-elever i Vestfold står i fare for å miste høstferien og vinterferien sin. Nestleder Halvard Haslestad Skarpmoen i fylkeselevrådet sier fylkeselevrådet er delt i synet på å miste ferier.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Vestfold fylkeskommune har søkt Utdanningsdirektoratet om en prøveordning der tredjeklasseelever på studiespesialiserende fag blir ferdig med undervisningen allerede i april.

Dermed skal perioden 1.-17. mai forbeholdes skriftlige eksamener for avgangselevene. Slik ordningen er i dag har avgangselevene undervisning fram til nasjonaldagen, og så følger skriftlige eksamener.

Håper på uthvilte elever

Vestfold fylkeskommune erfarer at karakterene går ned og fraværet opp når russefeiring og eksamen sammenfaller.

– Først og fremst ønsker vi å oppnå at elevene får bedre karakterer. Vi tror det skjer når elevene møter uthvilte og friske til eksamen og ikke er slitne av russetida, sier utdanningsdirektør Øyvind Sørensen i Vestfold fylkeskommune.

Øyvind Sørensen

ET ÅR: Utdanningsdirektør Øyvind Sørensen i Vestfold fylkeskommune håper de får starte forsøksordningen om et år.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

I fjor gikk politikerne i hovedutvalg for utdanning inn for å søke Utdanningsdirektoratet om å få ha denne forsøksordningen. Med dette forslaget kan russen feire noen dager rundt 17. mai, sier utdanningsdirektør Øyvind Sørensen.

– Vi tror at når vi forhåpentligvis får lov til å legge alle eksamener før 17. mai, så vil eksamenene være så viktig for elevene at russefeiringen blir tonet noe ned. Så kan de heller konsentrere seg om en russefeiring 15., 16. og 17. mai, sier Sørensen.

Elevene har delt syn

For at avgangselevene fortsatt skal ha 190 undervisningsdager, foreslår fylkeskommunen at elevene går på skolen i høst- og vinterferien. Dessuten må elever ha en time mer i uka.

Fylkeselevrådet er delt i synet på å miste ferier.

– Noen setter feriene veldig høyt og synes det er viktig med et avbrekk. Mens andre tenker som i andre land, at man bare kommer ut av en rutine, sier nestleder i fylkeselevrådet i Vestfold Halvard Haslestad Skarpmoen.

– Men kan det ikke bli for anstrengende å gå på skole så mange dager i strekk?

– Jo, den andre halvdelen i fylkeselevrådet sier at det er en mørk og trist årstid hvor elevene kan miste «piffen» allerede i november. Dermed må noen kanskje ta opp fag fordi de ikke har noe giv, sier Halvard Haslestad Skarpmoen.

Utdanningsdirektoratet opplyser at søknaden ikke er ferdig behandlet, og vet derfor ikke når ordningen kan tre i kraft.