Foreslår å doble eiendomsskatten i Sande

Innbyggerne i Sande kommune står i fare for å måtte betale dobbelt så mye eiendomsskatt de neste tre årene.

Skilt.

MEDGIFT: Sande kommune har valgt å 'gifte' seg med Hof og Holmestrand, og vil ha med seg medgift inn i ekteskapet.

Foto: Fredrik Laland Ekeli

Rådmann i Sande kommune, Olav Grande, foreslår å doble eiendomsskatten fra to til fire promille. Det faller ikke i god jord hos befolkningen.

– Det synes jeg ikke noe om, rett og slett, sier en beboer i kommunen.

Til fremtidige investeringer

Olav Grande

TRENGER ET FOND: Rådmann i Sande kommune, Olav Grande, forstår at en dobling av eiendomsskatten vil være ubehagelig for innbyggerne. – Men vi trenger et fond, sier han.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Forslaget kommer frem i rådmannens budsjett- og handlingsprogram, som ble lagt frem tidligere denne uka.

I tillegg er det foreslått en nedleggelse av Galleberg skole.

Målet er å ha en del penger til fremtidige investeringer når kommunen om tre år slår seg sammen med nabokommunene Hof og Holmestrand.

– Vi har et stort investeringsbehov i Sande, og vi har ikke noe fond som vi kan bruke til dette. Da tenker jeg at det er ålreit at Sande også har med seg noe penger når vi skal bygge opp så mye som vi skal, sier rådmann Olav Grande.

– Men det er fortsatt tre år til det vil bli slutt på eiendomsskatten, og det gjør et ganske godt innhogg i enkeltpersoners liv å skulle betale det dobbelte av det de gjør i dag?

– Ja, og dette er jo den veldig ubehagelige siden av det. Det er jo ikke penger som bare kommer ut av en skuff i veggen. Noen må betale inn disse pengene, sier Grande.

Dersom dette forslaget går igjennom, vil en husstand med et skattegrunnlag på fire millioner kroner, måtte betale en årlig eiendomsskatt på 16 000 kroner.

– Og det er mye penger, sier rådmannen.

– Uaktuelt

Jan Fredrik Vogt

TENKE NYTT: Gruppeleder for Sande Fremskrittsparti, Jan Fredrik Vogt, sier at det er viktig å tenke nytt. – Kanskje er hele løsningen å tenke nytt om sentrumsskolen. Kanskje vi kan selge noe av den tomten, og bygge et annet sted, sier Vogt.

Foto: Kathrine Krømke / NRK

Gruppeleder for Sande Fremskrittspartiet, Jan Fredrik Vogt, sier at det er uaktuelt å foreta en dobling av eiendomsskatten.

– Nå diskuteres det også om hvor mye vi skal gå inn i de nye kommunene med fondspengene. Økningen skal gå til å bygge opp et fond, sier Vogt.

Ifølge FrP-politikeren, er det lurt å tenke annerledes dersom de skal bygge opp et fond uten å ha eiendomsskatt.

– Synes Frp at det er helt greit å gå inn i en kommunesammenslåing med Hof og Holmestrand uten å ta med seg noe som helst penger inn?

– Det viktigste er at vi får balanse i vårt budsjett, sånn at vi ikke tar med oss store regninger inn i den nye kommunen, for da vil det fort bli eiendomsskatt i den nye kommunen.