Hopp til innhold

Foreldre fikk krav om 4000 kroner etter ripe i skole-pc: – Helt bak mål

TØNSBERG (NRK): Foreldre mener det bryter med gratisprinsippet at de må underskrive avtaler om å erstatte skader på nettbrett eller pc-er som elever får på skolen.

Sprekk i pc

FIKK ERSTATNINGSKRAV: Denne sprekken i skole-pc-en kan komme til å koste 4000 kroner.

Foto: privat

Terje Pedersen i Tønsberg opplevde i september plutselig å få et krav fra kommunen på 4.000 kroner.

– Å få en faktura uten noen form for informasjon, syntes jeg var helt bak mål, og det provoserte meg.

Ulåst klasserom

Sønnen Tinus, som sist skoleår var 10.-klassing, hadde hatt pc-en til lading i klasserommet, men døren hadde ikke vært låst.

Mens han sjøl hadde hatt gym, hadde noen vært inne i klasserommet og kommet borti pc-en slik at den hadde fått en stripe på skjermen.

Hendelsesforløpet blir bekrefta av både søsteren og flere andre medelever i klassen.

Han har kontakta fylkesmannen, Forbrukerrådet og kommunen, men saken er ennå uløst, og han har ikke fått svar på klagen.

Terje Pedersen

Det er prinsippet som er viktigst i denne saken, mener Terje Pedersen, som fikk den uspesifiserte fakturaen på e-post.

Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

– Jeg kan tåle å betale denne regningen, men jeg mener kravet bør frafalles og vurderer å søke juridisk bistand for å få dette vurdert.

Dette er den første saken i sitt slag i Tønsberg kommune.

– Saken er nå sendt til klagebehandling der den skal bli undersøkt, og faren skal få et svar, sier Erik Relander Tømte, leder for fagenhet oppvekst skole i Tønsberg kommune.

Må underskrive kontrakt

Nettbrett og pc har mange steder erstatta flere av skolebøkene, og de har blitt en obligatorisk del av undervisninga og kan ikke velges vekk.

Men før elevene får utdelt digitalt utstyr, må mange foreldre skrive under på en kontrakt med erstatningsplikt.

Samtidig kan de ikke tegne egen forsikring fordi utstyret er skolens eiendom.

Nekter å skrive under

Alt undervisningsmateriell i skolen skal være gratis, men i Porsgrunn har en rekke foreldre nekta å skrive under fordi de mener dette bryter med gratisprinsippet i skolen.

Stig Opprann, fungerende leder i Porsgrunn kommunale foreldreutvalg (PKFU)

Problemet hadde vært ute av verden dersom kommunen hadde forsikra disse nettbrettene sjøl, sier fungerende leder i Stig Opprann i PKFU.

Foto: privat

– Foreldre synes det er merkelig at de skal ha et erstatningsansvar og må signere et brev der de blir stilt økonomisk ansvarlig for en sum for undervisningsmateriell, sier Stig Opprann, fungerende leder i Porsgrunn kommunale foreldreutvalg (PKFU).

Han sier spesielt foreldre som ikke har sterk økonomi føler dette som et press.

Tidligere kunne det å miste nettbrettet i gulvet føre til at foreldre risikerte et krav om erstatning på inntil 5.000 kroner. Etter dialog blei avtalen i høst forenkla og beløpet nedjustert til 1.000 kroner.

Deler ut uansett

Porsgrunn kommune kommer ikke til å nekte å gi ut digitalt utstyr selv om foreldre ikke underskriver, men mener avtalene er viktige.

– Det er et enkelt læremiddel som er veldig kostbart, og det har en oppdragende effekt på både elev og foresatte å skrive under på en slik kontrakt, mener kommunalsjef Tollef Stensrud.

Han sier det ville vært altfor kostbart for kommunen å ha en egen forsikring som dekket skader på digitalt utstyr.

Flere henvendelser

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har i høst hatt flere henvendelser fra foreldre om problemstillingen enn tidligere, og mener det burde holde at foresatte skriver under på at de har mottatt utstyret.

Fylkesmannen avviser at de skriftlige avtalene nødvendigvis er brudd på gratisprinsippet, men sier kommunene ikke automatisk kan kreve erstatning.

– Det er et krav om uaktsomhet eller forsett. Vi har sett eksempel på avtaler om at ødelagte pc-er skal erstattes uansett, men det er ikke innenfor regelverket, sier seniorrådgiver Petter Andersen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Vil ha felles regler

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG, mener det er betenkelig at foreldrene sitter med dette erstatningsansvaret og vil ha nasjonale retningslinjer.

Fug-Leder Gunn Iren Müller

FUG-leder Gunn Iren Müller vil ha nasjonale retningslinjer.

Foto: Lisbeth R. Traaholt

– Da man laga lover og regler for foreldres erstatningsansvar for hærverk og annet, var det nok ikke skolemateriell man tenkte på, sier leder Gunn Iren Müller.

Kunnskapsdepartementet sier skolene i utgangspunktet kan kreve erstatning for pc-er som blir ødelagt uten at dette bryter med gratisprinsippet, og at kommunene håndterer dette på en god måte ved blant annet å ha ordninger for familier med lav inntekt.

Men dersom vi skulle få mange tilbakemeldinger på at kommunene håndterer reglene veldig ulikt, eller at det er et uklart regelverk, vil vi se nærmere på dette, sier statssekretær Tom Erlend Skaug i Kunnskapsdepartementet.

Knust pc

Kommunene kan fortsatt kreve erstatning for pc-er som blir ødelagt uten at dette bryter med gratisprinsippet. (Illustrasjonsfoto)

Foto: privat

Les også: