Hopp til innhold

– Dette er ut av alle proporsjoner

Bistandsadvokat er helt enig med lagrettsdommer om at sovevoldtekter blir for hardt straffet.

Russebukse

– Dette er ungdomsmiljøet i Norge, skal det straffes med årevis i fengsel? sier bistandsadvokat Kristin Hovden Norstedt om sovevoldtekter. Hun synes en minstetid på tre års fengsel er for strengt.

Foto: Martha Våge / NRK

– Jeg har hatt unge jenter som sier at de ikke ønsker å anmelde fordi de mener at minstestraffen på tre år blir for strengt, sier bistandsadvokat Kristin Hovden Norstedt.

Lagrettsdommer og tidligere politimester, Rune B. Hansen har tidligere uttalt seg om at flere års straff for sovevoldtekter i forbindelse med fest er alt for strengt. Og det er Hovden Norstedt helt enig i.

– Jeg kan sitere forhenværende høyesterettsdommer Kirsti Coward. «Vi har i dag en del tilfeller der en beruset gutt og en beruset jente går inn på samme rom og legger seg i samme seng, og det ender med fengselsstraff for gutten».

Rune Bård Hansen

– Det blir en belastning for jentene at en ung gutt skal sitte i fengsel, sier hun.

Hun legger til at det er en seksualisert ungdomstid i dag i forhold til da de vokste opp på 70-tallet, og at lovordningen burde ta hensyn til dette.

Tre års fengsel

På 90-tallet ble sovevoldtekter straffet med noen måneders fengsel. Siden år 2000 har slike overgrep vært samlet i voldtektsparagrafen med en minstetid på tre års fengsel.

Forsvarsadvokat Jon Anders Hasle er også enig i at dette er for strengt.

Jon Anders Hasle

Forsvarsadvokat Jon Anders Hasle er også enig i at det kan bli for strengt med tre års straff for en sovevoldtekt.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Virkeligheten ser ganske annerledes ut fra rettssalen når vi ser menneskene enn det gjør fra skrivebordet for politikere som skal lage loven, sier Hasle.

Han poengterer at det i disse sakene er snakk om berusede mennesker der det kan være marginale forskjeller på hvor beruset partene er.

– Og så skal den ene straffes for dette, og ikke bare straffes litt, men i flere år.

Han legger til at det noen ganger er rimelig å straffe en person for en slik sak.

– Men når det er snakk om fyll og tull, så kan dette få grelle utslag, sier han.

– Hvor er volden?

– Hvor er volden? Det er unge menn som er usikre, uerfarne, utprøvende, med andre ord vanlig ungdom som kan risikere å havne i en slik situasjon, sier Hovden Norstedt.

Hun sier det er enkelt å sitte på Stortinget og vedta strenge straffer.

Kristin Hovden Norstedt

Bistandsadvokat Kristin Hovden Norstedt forteller om jenter som har latt være å anmelde siden straffen for sovevoldtekt er for streng.

Foto: Privat

– Man tenker på skumle voldtektsmenn som slår deg ned bakfra og mer, men det er ungdomsmiljøet i Norge, skal det miljøet straffes med årevis i fengsel? Vi er alle enige om at voldtekt er en uting, og at det skal straffes, men dette er ut av alle proporsjoner, avslutter hun.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark