For stort press på helsevesenet

Flyktningstrømmen fører til at forsinkelser i helsevesenet forplanter seg. Manglende helsesjekk av flyktninger gir store utfordringer for kommunene.

Flyktninger sover på gata

PÅ FLUKT: De siste månedene har det kommet mange flyktninger til landet. For mange er deres første møte med Norge her på Politiets Utlendingsenhet (PU) på Tøyen i Oslo.

Foto: Linn Beate Woll

– Helsetjenesten er ikke dimensjonert om det kommer mange samtidig, og når det samtidig bosettes mange så ser vi at ressurssituasjonen sånn den er nå ikke er god nok, sier Janne Gunnerud Ljosåk, sjef for helsetjenesten i Nome kommune i Telemark.

Her har de i 22 år hatt et statlig asylmottak.

Nå merker kommunen økt press spesielt knyttet til helsestasjontjenesten, der det foregår oppfølging av småbarn. Nome merker også et økt press på kommunens legetjenestener.

Dominoeffekt

– Blodprøver som tidligere ble gjort i transitt må nå gjøres i kommunen og det er det kun spesialitsthelsetjenesten som kan gjøre. Utfordringen blir da at vi må ha en samtale, gi informasjon og så ordne en buss til sykehuset, sier Ljosåk.

Flere kommuner opplever nå økt press på helsetjenestene som følge av at asylsøkere kommer til vanlige mottak uten å ha fått nødvendig helsesjekk.

– Alt blir litt forsinket, og forsinkelser i ett ledd skaper jo forsinkelser videre, sier hun og viser til at det er spesielt flytskjema for tuberkolosetesting og oversending av helseinformasjon om den enkelte som skaper problemer.

Janne Ljosåk

Janne Gunnerud Ljosåk er sjef for helsetjenesten i Nome kommune.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Må holde seg oppdatert

Ljosåk mener det stilles høyere krav til å holde seg faglig oppdatert i den situasjonen man befinner seg i nå. Hun viser til at det kan være uklarheter når det gjelder ansvarsforhold mellom sentrale myndigheter og kommunen.

– Når det blir gjort raske endringer i en oppgavefordeling kan systemet bli mer sårbart. Nå tror kanskje noen at noe er gjort, mens det er det ikke, sier hun.

Sjefen for helsetejenesten i kommunen vil nå må se på om man organiserer seg hensiktsmessig etter de ressursene man har og vil også se på muligheter for samarbeid med andre kommuner.

Jobber med saken

UDI er klar over situasjonen og jobber på spreng med å løse den.

– Vi er klar over at det er et økt press på kommunene når det gjelder helsesektoren og andre ting som er relatert til det høye antallet asylsøkere som kommer til Norge nå. Vi jobber kontinuerlig med å få dette til å fungere og et av tiltakene er det nye ankomstsenteret i Råde kommune som trolig vil åpne i slutten av neste uke, sier John Olav Kroken, presserådgiver i UDI.

Ljosåk understreker at Nome kommune nok er bedre rustet enn kommuner som ikke har hatt asylmottak fra før fordi kompetansen allerede er der. Hun mener det er like viktig å ha fokus på et system som ivaretar asylsøkerne over tid og tenker da spesielt på behovet for psykisk helsehjelp.

– Ofte er det ikke de psykiske helseproblemene som er det viktigste for de som kommer, men den blir kanskje mer fremtredende etterhvert når man ikke vet hva som skjer, sier Ljosåk.