Følger ikke opp ulovlige byggesaker

På grunn av sprengt kapasitet prioriterer ikke Sande kommune å følge opp varslinger om ulovlige byggesaker i strandsonen.

Strandsonen
Foto: Marianne Jagland Kjeldsen / NRK

I praksis betyr det at enhver som bygger ulovlig i strandsonen ikke vil få pålegg om retting. Det er ikke søt musikk for Hanna Fossen-Thaugland som jobber i miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold.

– Det er uheldig at de må prioritere på den måten, men vi har forståelse for at det er ressurskrevde for kommunene å følge opp slike ulovligheter. Likevel er det et viktig nasjonalt tema å beskytte strandsonen, sier Fossen-Thaugland.

Mangler folk

Berit Dahl i Sande kommune forteller at manglende bemanning er en av årsakene til at det nå hoper seg opp med varslinger om ulovlig bygging. Kommunen har valgt å prioritere overtredelser som kan medføre fare for helse og sikkerhet i første omgang.

– Siden det ikke er noen lovbestemt tidsfrist på saker som gjelder ulovlig bygging i strandsonen, har vi nedprioritert disse til fordel for sakene med tidsfrist, sier Berit Dahl til NRK.

Hun at kommunen i teorien kan følge opp en varsling som er flere år gammel.

Tar det senere

I hele 2013 blir varslinger som gjelder ulovlig bygging i strandsonen nedprioritert, men til høsten skal kommunen begynne planleggingen av hvordan de skal følge opp disse sakene.

– Det er ikke sånn at det er fritt fram for folk å bygge hvor de vil. Vi vil ta tak i disse sakene senere, men jeg kan ikke love når.