Fnyser av ny kommunerapport

Ordførere i flere småkommuner kjenner seg ikke igjen i delrapporten fra ekspertutvalget for den varslede kommunereformen.

Erik Skjervagen (Ap)

Erik Skjervagen er ordfører i Fyresdal i Telemark. Han kjenner seg ikke igjen i rapporten som legges frem i dag om ny kommunestruktur.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Leder av Akademikerne, Knut Aarbakke mener at mange fagfolk kvier seg for å søke jobb i små kommuner, og at det gir dårligere tjenester i den nye rapporten.

– Han beskriver et bilde vi ikke kjenner oss igjen overhodet. Vi rekrutterer bra til alle stillinger, og har gjort det lenge. Vi har besatt stort sett alle fagstillinger, og yter veldig gode tjenester. Ser vi på kommunebarometeret, og sammenligner oss der, er vi klart best i Telemark, og blant de aller beste i landet på tjenestenivå, sier ordfører i Fyresdal, Erik Skjervagen.

Knut Aarbakke håper utvalget med sin nye rapport konkluderer med at vi trenger færre og større kommuner. Det fnyser ordførerne av.

Leder i Akademikerne, Knut Aarbakke

Leder av Akademikerne, Knut Aarbakke, mener det kan bli langt færre kommuner i Norge.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Vi er godt fornøyd med det tjenestetilbudet vi har i kommunen, og dette synes jeg er et argument i manges iver etter å slå sammen kommuner, sier ordfører i Nissedal, Halvor Homme.

Både Fyresdal og Nissedal er to små kommuner i Norge, med sine 1350 og 1451 innbyggere.

Les også:

– Landsbygda vil avfolkes

Leder av Akademikerne, Knut Aarbakke, mener at det i første omgang er mulig å redusere antall kommuner til rundt 300, mot de 428 vi er i dag. Over halvparten av dagens kommuner har over 5000 innbyggere.

Mange steder består fagmiljøet for ingeniører, jurister eller psykologer av en person. Da søker fagfolk seg andre steder, mener Aarbakke.

– Det er mange som vegrer seg for å søke, og det er veldig mange nyutdannede som søker uten erfaring. Og de som begynner i en jobb blir ofte veldig kort i jobben. Det er et problem for både folks rettssikkerhet, og folks tilgang på for eksempel psykologtjenester, sier han.

Halvor Homme

Ordfører i Nissedal, Halvor Homme, sier rapporten viser en virkelighet de ikke kjenner seg igjen i.

Foto: Børre Karterudseter / NRK

Ordførerne i Furesdal og Nissedal, mener det letes for mye etter argumenter for å slå sammen kommuner.

Dette vil føre til at landsbygda avfolkes. Hvis disse såkalte ekspertene får det som de vil, er det helt opplagt at det blir fraflytting slik det har skjedd i Sverige. Om det er det de vil få til, må de si det og ikke komme med falske argumenter som kun er skinnargumentasjon, tordner ordfører i Fyresdal, Erik Skjervagen.

Koster litt mer

Skjervagen påpeker at om man ønsker at det skal bo folk i hele Norge, vil det også koste litt mer.

– Da vil det helt sikkert også være bedre livskvalitet i byene, og det er jo det man må se på.

Han sier at selv om man ser en sentralisering til byene, er det fortsatt mange som ønsker å bo landlig.

– Slik tror jeg det kommer til å være i fremtiden, og pendelen kommer til å slå den andre veien. Jeg tror ikke trenden med sterk sentralisering fortsetter til evig tid, om man er villige til å legge til rette også for distriktene.