Flyktninger får ikke fastlege

Lang venting på personnummer fører til at flyktninger ikke får fastlege. Helt uakseptabelt mener kommunelege.

Kommuneoverlege i Andebu, Stokke og Nøtterøy Tore Are Martinsen
Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

- Det kan gå flere uker og til og med måneder før flyktninger får et personnummer. Det gjør at de ikke får tildelt fastelege i kommunene. Det fører igjen til at de blir prioritert etter de som står på listene, sier kommuneoverlege i Andebu, Stokke og Nøtterøy, Tore Are Martinsen.

Sendte ut bekymringsmelding

I bekymringsmeldingen, som har gått fra kommunelege i Stokke, kommer det frem at det i 2004 ble gjennomført tilsyn med helsetjenester til flyktninger og asylsøkere.

Dette resulterte i en rapport fra Helsetilsynet for ett år siden, som omhandler nødvendig helsehjelp før fastlege er tildelt. Men på tross av dette kommer det altså frem i bekymringsmeldingen at kommunelegen mener det fortsatt går uakseptabel lang tid før familiegjenforente får personnummer, eller asylsøkere får såkalt D-nummer. Disse numrene må man ha for å få fastlege.

Det pekes i bekymringsmeldingen på at man generelt må regne med at familiegjenforente flyktninger kommer til landet etter langvarige opphold under kummerlige flyktningeforhold, og at de kan ha en rekke uløste helseproblem. Det pekes også på to konkrete eksempler fra Stokke.

28. desember i fjor ble en mor og fem barn gjenforent med far/ektemann. Uka etter kom en mor med fire barn. Alle hadde vært mange år i en flykningeleier i Pakistan. Fremdeles de ikke fått personnummer og dermed heller ikke fastlege.

- Flytkningene kommer i en svært vanskelig situasjon når de ikke får komme til lege innen rimelig tid, sier kommuneoverlege Tore Arne Martinsen.

To løsninger

Hva kan gjøres med dette?

- Det er to muligheter. Enten kan kommunene ha en egen helsetjeneste for flyktninger der det ikke stilles spørsmål om personnummer. Eller må Helsetilsynet gå i dialog med folkeregistrene slik at vi får en raskere saksbehandling av flyktninger, sier Martinsen.

Helsetilsynet er enig med kommunen i at det er uheldig at det skal måtte gå lang tid før det blir mulig å få fastlege.