Flom etter kraftig nedbør

Lokalt mye nedbør kombinert med snøsmelting har ført til flom flere steder på Østlandet.

OVER VEIEN: Ved Fagerstrand i Tinn har vannet gått over veien etter mye nedbør det siste døgnet.

OVER VEIEN: Ved Fagerstrand i Tinn har vannet gått over veien etter mye nedbør det siste døgnet.

Foto: Idrak Abbasov / NRK

Erik Holmqvist, som er vakthavende hydrolog ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier at det er Telemark som har de største vannføringene søndag.

– Rjukan, Lifjell og indre strøk av Telemark har fått mest nedbør det siste døgnet. På målestasjonen på Lifjell er det målt mellom 50 og 60 millimeter nedbør, sier han.

Ved målestasjoner i Rogaland, Buskerud og Agder er det målt 30 millimeter nedbør de siste 24 timene.

Tiårsflom

I Telemark er ligger farenivået på oransje. Dette gjelder også deler av Buskerud.

– Det er litt problemer i sideelvene til Numedalslågen. Det er ventet at vannføringen vil øke mer utover dagen her, sier Holmqvist.

Han forklarer at det noen steder er nivå for tiårsflom, kanskje litt over.

– Dette gjelder blant annet Austbygdåi i Telemark og Jondalselv i Kongsberg, sier han.

I tillegg er det sendt ut flomvarsel på gult nivå for deler av Møre- og Romsdal, Trøndelag og nord i Hedmark.

– Her har snøsmelting og varmt vært ført til vannføring omkring middelflom, sier Holmqvist.

Flom ved Fagerstrand i Tinn

MEST I TELEMARK: Telemark har fått mest nedbør det siste døgnet. Ved Fagerstrand i Tinn har små elver og bekker gått over sine bredder.

Foto: Odd Arvid Dalen

Vei stengt

Hydrologen har ikke fått meldinger om store problemer som følge av flomvannet.

– Det eneste jeg har fått melding om er en vei i Telemark som er stengt etter ras. Det er ikke overraskende at det går snø- og sørpeskred nå, sier han.

Det er fylkesvei 651 mellom Tuddal og Svineroi i Telemark som er stengt.

Statens vegvesen opplyser at deler av veien er ødelagt, og at det er uvisst når den åpner igjen.

Ras ved Gaustatoppen

RAS: Det har gått et ras ved Gaustatoppen etter mye nedbør det siste døgnet. Veien er stengt.

Foto: IDRAK ABBASOV / NRK

Fra tørke til flom

Før vi gikk inn i helgen lå det mange farevarsel ute for flere fylker i sør. Skogbrannfare, jordskredfare og flomfare om hverandre.

– Det ble veldig mange farevarsel på en gang, og det går fort fra det ene til det andre, sier hydrologen.

– Hvordan kan det snu så fort?

– Mye nedbør og snøsmelting på toppen av det hele. Men flere steder er toppen nådd nå.

– Det har sluttet å regne, og vi ser at flere av elvene er i ferd med å kulminere. Noen steder vil man nå maksnivå litt senere på dagen, legger han til.

Nedbør beveger seg sørover

Det var varslet en god del nedbør også på søndag, men denne ser nå ut til å bli mindre enn antatt.

– Det regner litt i sørlige strøk av Telemark og mot Agder. Nedbøren vil fortsette å trekke sørover, og dermed blir det mest regn i Agder i dag, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

I Agder er det ikke flomvannføringer, opplyser NVE.