Flest unge menn i Konfliktrådet

Unge menn er overrepresentert i Konfliktrådet i Telemark, det viser halvårstall fra Konfliktrådet.

Torhild Jensen

Leder i Konfliktrådet i telemark, Torhild Jensen, sier at de har kapasitet til flere saker.

Foto: Veronica Westhrin / NRK

16 til 18 år gamle menn havner oftest i Konfliktrådet i Telemark. Leder i Konfliktrådet i Telemark, Torhild Jensen, sier at aldersgruppen er overrepresentert.

– Det er 123 menn og 45 kvinner i alderen 16 til 18 år som er påklagd i Konfliktrådet. Det kan virke som om menn i den aldersgruppa er mer utsatt enn andre. De som jobber med forebygging blant ungdom må være spesielt oppmerksom på dette, sier Jensen.

I år har det også vært 20 saker med ungdom under 15 år i Telemark.

Vold og skadeverk

Til sammen har konfliktrådet i fylket mottatt 126 saker, med 72 straffesaker og 54 sivilsaker. Det er fem saker mer enn på samme tid i fjor.

Vold og skadeverk utgjør den største delen av sakene i Konfliktrådet i Telemark, med 52 saker. Ellers er sakene fordelt mellom naskeri, trusler og nærmiljøkonflikter. Selv med denne saksmengden, sier Jensen at de kan løse fler saker.

– Vi har mer kapasitet og skulle ønske vi hadde flere saker. Det er mange saker som går til advokater, og som kunne fått gode løsninger hos oss, gratis, sier Jensen.

Færre saker

Halvårstallene for Konfliktrådene i Norge viser en nedgang fra 3931 saker i fjor, til 3533 saker. I tillegg er det 72 saker med ungdom som følges opp over lengre tid via oppfølgingsteam, skriver Konfliktrådet i en pressemelding.

Konfliktrådene i Norge er pålagt oppgaver som ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Ungdomsoppfølgingen skal omhandle ungdom mellom 15–18 år.

Det er politiet som oftest leverer straffesaker til konfliktrådene. Rådene skal være en møteplass for påklagde og offer. Påklagde skal få mulighet til å ta ansvar og gjøre opp den ulovlige handlingen, og offeret får anledning til å sette ord på følelser rundt det som har skjedd.