Glatta får flere til å velge piggdekk

Årets vinter har vært glatt, og det skal bli økende hålkeføre i flere tiår framover. Det er trolig grunnen til at flere bilister nå velger piggdekk.

Piggdekk

Å kjøre med piggdekk gir en ekstra trygghet, i hvert fall psykisk, sier dekkhandler Fredrik Bergan.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser en overvekt av piggfrie dekk i ulykker der vinterskodde personbiler havner utenfor veien. I desember 2016 og januar 2017 var det til sammen 139 slike ulykker. Av disse bilene kjørte 61 med piggdekk.

Utforkjøringer med personbil

Desember og januar 2013/14

Desember og januar 2014/15

Desember og januar 2015/16

Desember og januar 2016/17

Desember 2017

Piggfrie vinterdekk

92

89

77

78

62*

Piggdekk

71

79

75

61

53*

Totalt

163

168

152

139

115*

* tallene gjelder kun desember. Kilde: ssb.no

Hos Bergan og Ståland i Skien sier daglig leder Fredrik Bergan at de fremdeles selger langt flere piggfrie dekk, men de merker at salget av piggdekk øker.

– Det er ikke veldig mye, men vi snakker om 5–10 prosent økning av kunder som vil ha piggdekk, sier han.

Fredrik Bergan, fung. daglig leder Bergan&Ståland

Daglig leder Fredrik Bergan hos Bergan og Ståland i Skien, sier de fremdeles selger langt flere piggfrie dekk, men de merker at salget av piggdekk øker.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Har kjørt lenge uten pigger

Hvorvidt man faktisk trenger piggene er naturlig nok avhengig av føret.

– Når det er ren is ute og det i tillegg regner, er det beste å kjøre på piggdekk, selv om det ikke gjelder mer enn 1–2 prosent av vinteren, sier Bergan.

Han forteller at kundene som kommer innom forteller at de synes det er blitt for glatt til å kjøre piggfritt.

– Det er snakk om folk som ikke har brukt piggdekk på mange år. Nå har de opplevd å sette seg fast på det dårlige føret.

– Psykisk trygghet

Holkeføre

Til og med små bakker kan by på store utfordringer når isen toppes med regn.

Foto: Roald Marker / NRK

En av Bergans kunder forteller at han kjører mye i hele Telemark.

– Jeg har kjørt mange år uten pigg, men de siste årene er det blitt så isete at jeg er nødt til å skifte til piggdekk. Ellers kommer jeg ikke fram, sier han.

De som velger piggdekk er gjerne fra 30 år og oppover. Trygghet er ofte årsaken til bilister velger pigger.

– Med den økningen vi har sett når det gjelder islagte veier gir det en litt annen trygghet med piggdekk. I hvert fall psykisk, sier Fredrik Bergan.

– Vil ha restriktive tiltak

Ådne Naper

Ådne Naper liker ikke at flere vil bruke piggdekk.

Foto: Anne Lognvik

Ådne Naper i Telemark SV, liker dårlig at piggdekkbruken øker. Han mener det aktualiserer debatten rundt en piggdekkavgift.

– Jeg er fortsatt for restriktive tiltak for å få ned mengden svevestøv i lufta vår. Denne situasjonen viser hvor viktig det er at kommunen har råd til å sørge for trygge veier, og samtidig har et godt kollektivtilbud. Da blir behovet for piggdekk mye mindre, sier han.