Flere unge utenfor arbeidsmarkedet

– Havner du utenfor arbeidslivet eller skolen som ung, kan de neste årene bli vanskelige, sier Nav-direktør.

Terje Tønnesen

Nav-direktøren liker dårlig at flere unge nå står utenfor arbeidsmarkedet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Du får en dårlig start på voksenlivet, om du havner utenfor, sier Nav-direktør i Telemark og Vestfold, Terje Tønnesen.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå, viser at i aldersgruppen 15–29 år, stod det 71.000 mennesker utenfor arbeid eller under utdanning i 2014. Statistikken gjelder mennesker som tar seg friår fra utdanning eller jobb, og mennesker som blir gående arbeidsledig på ubestemt tid.

Fremtiden ser vanskelig ut

20 prosent av dem som står utenfor arbeid og utdanning i dag, har ikke jobb eller skoleplass om fem år heller. i Telemark står 1159 personer utenfor arbeid. Det bekymrer Tønnesen.

– Vi ser at det blant annet fører til flere psykiske lidelser blant unge, sier Tønnesen.

Han sier både arbeid og utdanning er krevende, og at utdanningsløpet kanskje ikke er godt nok tilpasset hver enkelt.

– Det er heller ikke slik at man kan melde seg, og få jobb. Det er i dag konkurranse om de aller fleste jobbene på markedet.

Flere kvinner enn menn

I aldersgruppen 25-29, er det flere kvinner enn menn som står utenfor utdanning og arbeid. Dette har flere steder sammenheng med barnefødsler og permisjon. Men sysselsettingen er lavere for kvinner uavhengig av småbarnsfaser, viser tallene fra SSB.