Flere unge med gjeldsproblemer

Antall folk med gjeldsproblemer øker, og de blir stadig yngre.

Kredittkort
Foto: Colourbox

Særlig i Vest-Telemark er det en økning av folk som har økonomiske problemer, etter å ha finansiert forbruket sitt med kredittkjøp og kredittkort.

I halvårsrapporten fra den interkommunale gjeldsrådgiveren, går det også fram at det er flere yngre med gjeldsproblemer enn tidligere.

Trend

- Det er nok en generell trend i samfunnet at flere og flere finansierer forbruket sitt gjennom kredittkort og lignende, sier Vinje-rådmann Hans Christian Lehmann.

Les: Mange med betalingsproblemer

I økonomiske oppgangstider er det lett å legge seg til et forbruksmønster på høyt nivå.

Når konjunkturene endres, er det ofte yngre folk uten utdanning som først må gå fra jobben. For stadig flere av disse ender det med inkassosaker, forliksklager, utleggsforretninger, og - i verste fall - krav om tvangssalg av bil og bolig.

Oversikt

Flest saker har den interkommunale gjeldsrådgiveren hatt i Vinje og Seljord.

- For det første tror jeg ikke dette er spesielt for Telemark. Jeg tror også at det viser at vi har en viss oversikt over situasjonen, at vi har en gjelsrådgiver som fungerer, sier rådmann Lehmann.

Yngre og yngre

Tidligere lå snittalderen på de som trengte gjeldsrådgivning i Vest-fylket på over 40 år. Siste halvår sank den til under 35. Ikke alle unge mestrer overgangen til voksenlivet.

- Det er yngre og yngre folk som har et forbruk som ligger over det de egentlig har råd til, bekrefter Lehmann.

- Hva kan kommunene gjør for å bremse dette?

- Kommunene kan ikke gjøre noe med hver enkeltes forbruk, men rådgivningen vi tilbyr kan ha en viss effekt ved at folk tenker seg om før de handler, avslutter han.

Les også: Gjeldsofre får ikke hjelp

Les også: - Kommunene må skjerpe seg