Flere tiltak mot korridorpasienter

Tydeliggjøring av ansvar, gjennomgang av arbeidsprosesser og et bedre elektronisk verktøy for å ha oversikt over belegg. Dette er noen av tingene som skal hindre at det blir korridorpasienter ved Sykehuset Telemark. Det forteller sykehusdirektør Bess Frøyshov. Sykehuset har siden januar i år arbeidet med å få ned antall korridorpasienter.

Bess Frøyshov, direktør Sykehuset Telemark
Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK