Flere tar bussen i Vestfold

Mens antall busspassasjerer går nedover på landsbasis, bruker flere buss som transportmiddel i Vestfold.

Nobina buss

Vestfold Kollektivtrafikk opplever en økning i antall busspassasjerer.

Statistisk Sentralbyrås tall for kollektivtransport viser at antall busspassasjerer i Norge går ned med 0,1 prosent fra andre kvartal 2015 i forhold til samme kvartal i 2014.

Tallene følger en større nedgang i første kvartal (-3,3%) i forhold til året før. Tallene for Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) ser imidlertid lysere ut.

Ekspressbuss

– Vi har en vekst på 4,8 prosent i Vestfold i andre kvartal. Det er en kraftig forbedring i forhold til første kvartal, da vi hadde en tilbakegang på 0,7 prosent, sier markedsdirektør i VKT, Trond Myhre.

Trond Myhre, VKT

Markedsdirektør Trond Myhre sier VKT har hatt suksess med en ny rute mellom Tønsberg og Larvik.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Han tror økningen har sammenheng med en ny bussrute i Vestfold.

– Vi etablerte en ekspressbusslinje mellom Larvik og Tønsberg tidligere i år. Den har bidratt med mange passasjerer, samtidig som vi ikke har mistet passasjerer på de andre linjene som går rundt den. Det kan tyde på at vi kanskje har fått en del bilister til å ta buss, sier Myhre.

Hittil i år har busselskapet en økning på tre prosent i forhold til samme periode i fjor.

– Vi ser den største økningen i perioden mai og fram til nå. Vi hadde en veldig god sommer, og mange kjøpte busskort. Det har også vært en stor økning i kjøring til festivaler, både Slottsfjellfestivalen og Stavernfestivalen.

Flere tar toget

Mens antall busspassasjerer har gått nedover på landsbasir, øker billettinntektene med 2,2 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.

Jernbanetransport hadde en stor økning i antall passasjerer på landsbasis. 6,4 prosent flere tok toget i andre kvartal 2015 i forhold til samme kvartal i 2014.