Hopp til innhold

Flere stryker i matte

Mange må gå på mattekurs i sommer etter å ha strøket på eksamen i år. Strykprosenten er høyere for enkelte mattekurs i år enn i fjor.

Matematikk tavle

– Strykandelen er særlig høy på den samfunnsfaglige matematikken, opplyser rektor i Vestfold.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Det viser en ringerunde NRK har gjort til flere videregående skoler i Vestfold. For yrkesskoleelever som ikke har bestått matteeksamen, er løsningen intensivkurs nå i sommerferien.

En av de 68 kursdeltakerne NRK.no møter har nå forstått deler av pensum, som han ikke forstod tidligere.

– Jeg har bare fått én feil i oppgavene så langt. Får satse på at det går like bra på eksamen.

– Ja, for det gikk ikke så bra tidligere i år?

– Nei, det har gått dårlig, gitt. Så jeg måtte jo komme hit. Men det blir morsommere med læreren her, han er flink.

Dårligere resultater på flere skoler

Resultatene etter vårens matteeksamener både skriftlig og muntlig viser at andelen elever som strøk til matteeksamen i enkelte mattekurs var høyere i år enn året før. På Greveskogen videregående skole strøk 19 prosent av de som var oppe i matematikk, mot rundt 15 prosent året før, forteller rektor Hans Kristian Voje.

– Matematikk er det faget flest elever sliter med. Men 19 prosent er litt mer enn jeg liker. Særlig mange strøk i det obligatoriske matematikkfaget, så det er en stor utfordring.

Generelt var det dårligere karakterer enn vanlig. Voje tror det kan ha med at oppgavesettet var vanskeligere enn vanlig. Rektor Anne Berit Smestad på Sandefjord videregående skole sier hun er overrasket over strykprosenten.

– Særlig høy er strykandelen på den samfunnsfaglige matematikken. Der har vi så mye som opp mot 30 prosent. På realfagsmatematikken er resultatene bedre.

Utdanningsdirektøren er ikke bekymret

På Holmestrand videregående strøk en tredjedel av elevene som kom opp i matte, sier rektor Kjell Håkon Andersen. Nå skal trenden snus.

– Vi skal bruke mer ressurser og bli tydeligere i veiledningen vår når elevene skal velge hvilke fag de skal ta. For mange velger nå matematikk uten at de kjenner konsekvensene det kan få når de ikke klarer det.

Også Thor Heyerdahl videregående skole hadde høyere strykprosent blant elever som var oppe i matematikkeksamen i år enn i fjor. Men bildet fra Vestfold er sammensatt. Ved Nøtterøy og Horten videregående skoler har de ikke sett noen høy strykprosent i matematikk i år. Utdanningsdirektør Øyvind Sørensen i Vestfold fylkeskommune har sett på karakterene fra de ulike skolene:

– Statistikken totalt for Vestfold sammenliknet med det nasjonale snittet gir ikke grunn til stor bekymring. Det som er bekymringsfullt er at det er så store forskjeller fra skole til skole, og det må vi ta fatt i.