Flere skiller seg

Flere telemarkinger tok ut skilsmisse i 2014 enn året før, mens tallet på separasjoner gikk ned.

Skilsmisse

Antall skilsmisser og separasjoner er høyest i Skien, Porsgrunn, Bamble og på Notodden.

Foto: Sinar 2

I fjor var det 354 skilsmisser i fylket. Det er en økning på sju prosent fra året før.

– Særlig i de mest folkerike kommunene i fylket ser vi en økning, sier seniorkonsulent hos Fylkesmannen i Telemark, Frid Arnesen Bakke.

Antallet separasjoner gikk ned, og 368 par separerte seg i fjor. Det er en nedgang på fem prosent fra året før.

Fellestrekk

Seniorkonsulent Frid Arnesen Bakke hos Fylkesmannen i Telemark ser fellestrekk hos par som velger å gå fra hverandre.

– Det er en tendens at våre nye landsmenn, der en ektefelle kommer til landet mens den andre parten ikke kommer etter, søker om separasjon eller skilsmisse, avslutter Bakke.

Tall fra Fylkesmannen viser at selv om det er en økning i antallet skilsmisser i år, er det færre som skiller seg enn på starten og midten av 2000-tallet.