Flere sammenslåinger, mener NHO

Det nye Vestfold og Telemark fylke er nummer sju i NHOs rangering av hvor attraktive de nye fylkene er for næringslivet, skriver Varden. Regiondirektør i NHO Nicolay Boye mener også flere kommunesammenslåinger, særlig i Grenland, kunne gitt et bedre resultat.