Hopp til innhold

Flere kommuner øker eiendomsskatten

PORSGRUNN (NRK): Kommunene sender regningen for lavere skatteinntekter til huseierne. Dermed blir eiendomsskatten satt opp flere steder.

Blindtarmen i Kragerø

Kragerø var den første kommunen i Telemark som innførte eiendomsskatt for alle, også hytteeierne.

Foto: Hilde Martine Lindgren / NRK

Økt arbeidsledighet og kraftig nedgang i skatteinntektene har gjort at svært mange

Jan Erik Isaksen

Jan Erik Isaksen synes ikke noe om økningen i eiendomsskatten.

Foto: Anne Lognvik / NRK

kommuner nå ser seg om etter alternative inntektsmuligheter. I Porsgrunn øker eiendomsskatten med 25 prosent, og mange andre kommuner følger etter. Det svir for huseierne.

– Jeg synes det er mye, sier Jan Erik Isaksen.

Han er ikke den eneste som reagerer på regningen som nylig kom i posten. Flere tusen kroner mer vil kommunen ha i kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Skylder på inntektssvikt

Per Wold

Rådmann i Porsgrunn, Per Wold, sier eiendomsskatten kan bli satt ytterligere opp.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Svikt i skatteinntekter blir ikke kompensert i de inntektene staten tildeler kommunene, og det er også ganske kraftige økninger, særlig innen barnevern og sosialtjenester, sier rådmann i Porsgrunn, Per Wold.

Kommuneorganisasjonen KS har gjort en undersøkelse der rundt halvparten av kommunene har svart. Bortimot 40 prosent sier at kommunene øker eiendomsskatten med mer enn lønns- og prisveksten.

– Man bruker da den inntektskilden man har mulighet til. Hvis man har store investeringsplaner, er det kanskje den eneste måten å gjennomføre slike løft på, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Gunn Marit Helgesen

KS-leder Gunn Marit Helgesen sier kommunene bruker en inntektskilde de har mulighet til å justere selv.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Flere skrur opp skatten

KS har tatt opp saken med regjeringen og Stortinget i håp om at kommunene kan få kompensert for skattenedgang og bortfall av statlige støtteordninger. For også i kommuner der regjeringspartiene sitter med makta, øker eiendomsskatten.

I høyrekommunen Haugesund øker eiendomsskatten med 100 prosent. Bergen, som kuttet ut eiendomsskatten i 2011, gjeninnfører den nå i 2015. Også flere kommuner som aldri før har hatt eiendomsskatt, innfører det nå.

Kan øke ytterligere

Turid Norling

Turid Norling sier økningen i eiendomsskatten vil gå utover de svakeste i samfunnet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Rådmannen i Porsgrunn sier at den politiske viljen til å redusere tjenestetilbudet er liten, både lokalt og sentralt.

– Jeg ser ikke bort ifra at vi øker til 7 promille på eiendomsskatten. Det er faktisk den eneste inntekten kommunen har styring med selv, sier Wold.

Innbyggerne må dermed forberede seg på en enda større regning neste år.

– Vi vanlige klarer oss, men det er de svake og de som har lite som kommer til å slite. Det synes jeg er veldig synd, sier Turid Norling til NRK.

Hør mer om økt eiendomsskatt i lydklippet over.