Flere kjører piggfritt

Mildere vintre er trolig årsaken, mener dekkforhandler.

Piggdekk

FÆRRE PIGGDEKK: I 2014 kjørte 46,1 prosent av bilførerne piggfritt. I 2015 kjører 57 prosent uten pigger viser en oversikt fra Statens vegvesen. (Tall uten tungtrafikk)

Foto: NRK

En oversikt fra Statens vegvesen viser at andelen som kjører med vinterdekk uten pigger steg med 10,9 prosentpoeng fra 2014 til 2015.

– Det vi ser hos oss i hvert fall er at piggdekksalget har stupt. Det er en større andel piggfrie dekk som går nå.

Det sier Svein Robert Engmann, fagansvarlig hos Tønsberg Vulk as. Han tror grunnen til at flere velger å gå for piggfrie dekk, er mildere vintre.

– Det er den snøfattige vintre og mer barmarkskjøring, sier Engmann.

Bruk av piggdekk sliter ned veiene og fører til svevestøv, som igjen kan føre til økning i lunge- og luftveissykdommer. Stortinget har vedtatt at det kan innføres piggdekkgebyr for å stimulere til økt bruk av piggfrie vinterdekk.

Svein Robert Engmann

FALLER: Svein Robert Engmann, fagansvarlig hos Tønsberg Vulk as, sier piggdekksalget har stupt

Foto: Aina Indreiten / NRK

Ikke piggdekkgebyr i Vestfold

I Oslo og Bergen koster det nå 1.200 kroner per sesong for å kjøre med piggdekk og det er også i disse byene man har den høyeste andelen som kjører piggfritt. I Vestfold har vi ikke piggdekkgebyr, men hensynet til miljøet er viktig, mener Hilde Walmestad som kjører piggfritt.

– Det er mer miljøvennlig. Mindre svevestøv og mindre støy inne i kupeen.

Statens vegvesen gjennomfører årlige undersøkelser om bruk av piggdekk. I 2014 var det 46 prosent piggfrie bilførere blant lette kjøretøy i Norge, mens andelen i 2015 er på 57 prosent. Det er imidlertid store forskjeller fra landsdel til landsdel. Mens bruken av piggfrie dekk er 85 prosent i Oslo og 86 prosent i Bergen er det kun 13 prosent i Tromsø som kjører piggfritt.

For piggdekkbruk i store byer og byområder har Stortinget satt 80 prosent piggfritt som operativt mål. Det er kun Bergen, Oslo, Asker og Bærum og Drammen som har nådd dette målet.

– Utrygge uten piggdekk

Vestfold er ikke en del av statistikken til Statens vegvesen og en ringerunde til dekkforhandlere i Vestfold viser også store forskjeller i forhold til hva kundene velger. Reidar Winbladh hos Autogrip sier han selger mer piggdekk enn før.

Reidar Windbladh

MER PIGGDEKK: Reidar Winbladh hos Autogrip sier han selger mer piggdekk enn før

Foto: Aina Indreiten / NRK

– Bilene blir større og tyngre, og vi ser at flere som har denne typen biler velger piggdekk.

Winbladh sier noen rett og slett føler seg utrygge uten og opplever at bilen sklir lettere uten piggdekk. Det er sjåfør Geir Buan enig i.

– Vi kjører mye i fjellet, og da er det greit å ha ordentlig utstyr.

Piggfriandelen i byer og byområder

BYER OG BYOMRÅDER

PIGGFRI-ANDEL 2015

Bergen

86 %

Oslo

85 %

Asker og Bærum

84 %

Drammen

80 %

Fredrikstad og Sarpsborg

79 %

Stavanger og Sandnes

78 %

Skien og Porsgrunn

65 %

Kristiansand

62 %

Trondheim

64 %

Hamar

53 %

Lillehammer

47 %

Ålesund

46 %

Tromsø

13 %