Flere innsatte sliter med psykiske plager før soning

Forskning viser at seks av ti kvinner og fem av ti menn har tenkt på å ta sitt eget liv før soning, og et stort antall sliter også med angst og depresjoner.

Depresjon

PÅ VENT: Å stå i soningskø kan være en psykisk belastning. (illustrasjonsbilde)

Foto: Frank May / NTB scanpix

Så lenge du har en dom i vente, står livet på vent, og det er snakk om to til fem år fra saken har skjedd, til man endelig kommer i fengsel. Det er det triste med det norske rettsvesenet. Det burde ikke være sånn.

Slik beskriver en innsatt ved Sandefjord kvinnefengsel hverdagen før soning. Når hun slipper ut, må hun vente på å få sone nok en dom. Det betyr at livet atter en gang blir satt på vent, og det er en utfordring, sier hun.

Det vil være et stort tilbakesteg å måtte gå tilbake til fengsel. Man har jo et liv og likevel skal man straffes for enhver pris, når det passer det rettssystemet. Folk sitter i varetekt i to og tre år, det er jo helt vanvittig.

Dosent i pedagogikk Marie-Lisbeth Amundsen

DOSENT: Marie-Lisbet Amundsen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold ønsker egne behandlingsfengsler, fordi rus og psykiatri må sees i sammenheng.

Og det er nettopp denne ventetiden som tar på psykisk.

Vil ha behandlingsfengsler

– Seks av ti kvinner og halvparten av menn har tenkt på å ta sitt eget liv før soning. Det er et høyt antall, sier dosent Marie-Lisbet Amundsen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Hun har forsket på soningsforhold i Norge, og tallene er klare. Angst, alvorlige depresjoner og selvmordstanker er utbredt blant kvinner og menn som venter på å få sone sine dommer.

Det er et veldig høyt antall, og det sier litt om hvor fortvilet og alvorlig deprimert de har vært.

Vidar Brein-Karlsen

STATSSEKRETÆR: Vidar Brein-Karlsen sier de ikke ser på behandlingsfengsler på det nåværende tidspunkt.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Amundsen har spurt 316 innsatte i sju fengsler rundt omkring i Norge, og kommet fram til tallene. Hun sier psykiatri og rus henger sammen, og ønsker egne behandlingsfengsler.

Det vil sikre at innsatte får behandling for sine rusproblemer, uten at det skjer i konkurranse med alle dem som står på venteliste for behandlingsplasser utenfor kriminalomsorgen. Det vil også kunne bidra til lettere å få kontroll over tilførsel av illegale rusmidler, fordi det blir mindre områder som overvåkes. Dette igjen vil redusere at unge innsatte først får kontakt med illegale rusmidler når de sitter inne første gang.

Statssekretær hos justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, sier det er et stort behov for flere fengselsplasser, men at de ikke ser på egne behandlingsfengsler på det nåværende tidspunkt.

Men det er klart at det er en vesentlig problemstilling i norsk kriminalomsorg, og sammen med helsedepartementet ser vi på hvordan vi kan forsterke det tilbudet som finnes. Man skal ikke bli sykere av å være i fengsel eller av å vente på fengselsstraff, sier Brein-Karlsen.