Valutahundene snuser frem millioner

Nesten hver dag Monty er på jobb, finner han skjulte penger.

Monty lukter seg frem i en bil.

ARBEIDSHUND: Labradoren Monty er en av fire valutahunder i Norge, og jobber både på ferger og flyplass.

Foto: Tolletaten

Per oktober i år er det gjort 634 valutabeslag i hele landet, ifølge Tolldirektoratet. I cirka en tredel av sakene har en av landets fire valutahunder vært involvert.

– Det er veldig nyttig å bruke hund i slike kontroller, spesielt når pengene er forsøkt skjult på kroppen, i bil eller i gjenstander. Da er det vanskelig for oss mennesker å avdekke det, mens hunden har en fordel med nesa si, sier Geir Nielssen, kontorsjef ved Sandefjord tollsted.

Han snakker om deres valutahund, Monty, og kan fortelle at det resulterer i en valutasak nesten hver dag labradoren er på jobb.

Valuta – hele landet

År

Antall beslag

Beløp

Sum OT-gebyr

2013

934

48,6 millioner

9 millioner

2014

898

51,1 millioner

8 millioner

2015

992

52,3 millioner

9 millioner

2016

813

53,2 millioner

6 millioner

2017, per 31.10

634

33,0 millioner

6 millioner

Tabellen viser antall valutabeslag, beløp som ikke er deklarert og ilagt overtredelsesgebyr. Kilde: Tolldirektoratet

Har sett en dobling

På fergene i Sandefjord og Larvik, og på Torp Sandefjord lufthavn har tollerne beslaglagt over dobbelt så mye penger per november 2017, enn de gjorde i hele 2016.

Penger inni et brød.

SMUGLERFORSØK: 22. mai i år fant Monty 30 000 kroner skjult i et brød.

Foto: Tolletaten

– Det skyldes at vi har en god hundeekvipasje med en valutahund som jobber veldig målrettet mot smugling av valuta, både på fergene og på flyplassen. Det har gitt veldig gode resultater, sier Nielssen.

Hvis tollerne finner penger de mistenker stammer fra kriminell aktivitet, beslaglegges hele beløpet. Saken anmeldes og politiet etterforsker den videre. Sandefjord tollsted hadde 28 slike saker i 2016, og tok beslag i cirka 739 000 kroner.

Per november 2017 var det gjort 36 slike beslag, og beslaglagt beløp var langt høyere enn fjorårets – nemlig 1 555 000 kroner.

Geir Nielssen med mørk uniform.

VALUTABESLAG: – Det er nærmest daglig når valutahunden er på jobb, at vi får saker, sier Geir Nielssen.

Foto: Hans Petter Reppe / NRK

Seks millioner

Oppdager tollerne beløp over 25 000 kroner som ikke er meldt ifra om, men som de ikke mistenker er forbundet med noe kriminelt, kreves et såkalt overtredelsesgebyr på 20 prosent av beløpet.

Til og med oktober i år er det dratt inn 6 millioner kroner i slike gebyrer over hele landet.

– Det er altfor mange som ikke passer på å deklarere riktig når de reiser ut av landet, sier Nielssen.

Per november har Sandefjord tollsted hatt 110 slike saker. Det er avdekket til sammen cirka 4,3 millioner kroner som ikke er deklarert.

Valuta – Sandefjord tollsted

År

Valutabeslag

Ikke deklarerte penger som har resultert i gebyr

2016

739 066 kroner

4 540 000 kroner

2017, per november

1 555 000 kroner

4 300 000 kroner