Hopp til innhold

Flere bekymringsmeldinger om dyrevelferd

Mattilsynet og Dyrebeskyttelsen får stadig flere meldinger om dyr som utsettes for vold, forlates og ikke blir tatt vare på.

Tre kattunger spiser mat.

FORLATT: Dyrebeskyttelsen tar blant annet hånd om katter mens de venter på nye hjem (arkivbilde).

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Monica Dahlback, daglig leder i Dyrebeskyttelsen, forteller at hun nylig har gjort en undersøkelse blant deres lokalavdelinger. Tilbakemeldingen er at stadig flere tar kontakt med meldinger om uakseptabelt dyrehold.

– Vi har merket en økning i antall henvendelser om dyrevelferd. Det gjelder både katter, hunder, kaniner og for eksempel hestehold.

Dahlback sier at mange av henvendelsene de har fått i sommer dreier seg om forlatte kjæledyr. Hun tror det er flere grunner til at antallet bekymringsmeldinger øker.

– Vi har jobbet mye med å øke bevisstheten om hva som er akseptabelt dyrehold. Jeg tror man ser en kombinasjon av flere saker og økt bevissthet.

Vold og omsorgssvikt

Avdelingsleder ved Mattilsynet i Vestfold, Kjersti Søli, forteller at de har mottatt rundt 150 bekymringsmeldinger knyttet til dyrevelferd i sommer. Siden nyttår er tallet nesten 300.

– Vi har hatt meldinger om dyr som er forlatt, dyr som er blitt slått og utsatt for omsorgssvikt. Vi har også hatt tilfeller av hjemløse katter som ikke har noen til å ta vare på seg.

Kjersti Søli

– VIKTIG Å MELDE FRA: Kjersti Søli, avdelingsleder ved Mattilsynet i Vestfold, sier de foretar vurderinger av alle bekymringsmeldinger som kommer inn.

Foto: Helena Rønning / NRK

Søli sier at disse meldingene fører til at Mattilsynet må nedprioritere andre oppdrag, fordi man i mange tilfeller er nødt til å reise på tilsyn for å gjøre nærmere undersøkelser.

– Dette området tar mye av våre ressurser. Det er i tråd med prioriteringene vi har, men vi får naturlig nok mindre tid til rutinemessige tilsyn.

Seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, bekrefter at det kan være vanskelig å vurdere mange av bekymringsmeldingene.

– Det er en del arbeid å sortere sakene. Samtidig gir det et godt utgangspunkt for å finne ut hvor vi bør undersøke nærmere.

Større engasjement

Knævelsrud forteller at Mattilsynet i fjor fikk rundt 8500 bekymringsmeldinger. Hun anslår at antallet er doblet siden 2010.

– Da kom det en ny dyrevelferdslov som påla folk å melde fra hvis de kjente til alvorlige forhold.

Hun tror den store økningen har sammenheng med at det er enklere å melde fra enn tidligere, samtidig som folk flest er mer opptatt av dyrevelferd.

– Vi har også hatt stor medieomtale av enkelte saker, både når det gjelder gårdsdyr og kjæledyr, som skaper oppmerksomhet rundt dette.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark