Hopp til innhold

– Barna forteller veldig lite om problemene

Disse symptomene bør du ta på alvor før skolestart.

Tomme pulter

SKOLESTART: Mange barn gruer seg til å begynne på skolen igjen, men ikke alle årsakene er like alvorlige, forteller psykologspesialist. (illustrasjonsbilde)

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Skoleferien nærmer seg slutten, og de fleste elever har en blandet følelse rundt det å komme tilbake på skolebenken. På den ene siden gleder de seg til å møte venner igjen, på den andre siden gruer de seg kanskje litt til «kjedelig» skolearbeid.

Dette er normalt, men psykologspesialist Gunnar Ekeid legger til at noen barn gruer seg ekstra mye, og det er her utfordringen ligger.

Gunnar Ekeid i stripete genser.

DIFFUSE SYKDOMSTEGN: Psykologspesialist Gunnar Ekeid ber foreldre snakke med barna sine dersom barna har diffuse sykdomstegn som de voksne merker ikke stemmer helt.

Foto: Kristine Masdal Aadne / NRK

– De syns det er kjempevanskelig å komme tilbake. Det kan være at de føler seg utenfor eller mobbet.

Men de mer alvorlige tilfellene, kan være vanskelig å oppdage.

– Problemet er at barn forteller veldig lite om dette fordi de vet at skolen er et sted man være.

Det er imidlertid noen tegn du som voksen kan se etter.

Symptomer

– Vage symptomer som kvalme, vondt i magen eller hodepine. Barnet setter ikke ord på det. De sier for eksempel at de er kvalme, men så fort de er hjemme, så er de i kjempefin form, sier Ekeid.

– Når skal foreldrene kontakte hjelp?

– Hvis barnet får alvorlige symptomer, eller at symptomene varer og barnet vegrer seg for å gå på skolen over tid. Da må man prøve å løfte problemet opp på et mer systematisk nivå. Ta først og fremst kontakt med skolen.

– Man kan også oppsøke psykologisk hjelp for å hjelpe barnet takle de vanskene det har. En psykolog kan imidlertid ikke få gjort så mye med skolemiljøet, fortsetter han.

Alvorlig

Professor i pedagogikk ved NTNU, May Britt Drugli, understreker hvor viktig det er at både lærere og foreldre oppfatter eventuelle problemer, og tar det på alvor.

– Da er det også viktig at foreldre og lærere har et godt forhold, slik at de sammen kan finne ut hva de kan gjøre.

Professoren anbefaler de voksne å jobbe på lag med barnet. Kanskje barnet selv har forslag til en løsning?

– Skolen er første instans. Da er det viktig at skolen er lydhør, og at kontaktlærer tar dette på alvor og lover barnet å finne ut av det. Alle elever har krav på et godt psykososialt læremiljø, sier hun.

Drugli

GOD START: May Britt Drugli ber alle voksne om å være litt på alerten rundt skolestart, og ha i bakhodet at noen barn kanskje ikke trives på skolen. – Starten er viktig for hvordan resten av skoleåret går, sier hun.

Foto: NTNU

Positiv holdning

Drugli påpeker også hvor viktig det er at foreldre har en positiv holdning til skolen.

– Da oppfatter barnet at skole og hjem er en helhet, og at de voksne vil gjøre det de kan for at barnet skal trives på skolen.

Hun anbefaler lærere å jobbe for å få til en god start etter ferien, og å finne på sosiale ting for å samkjøre gruppa igjen.

– Det er viktig at skolen hele tiden husker at barn må ha det bra for å kunne lære.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark