– Regjeringen viser ansvarlighet

Stortingsrepresentant for Vestfold Svein Flåtten (H) er fornøyd med årets budsjett. Likevel savner han noe.

Svein Flåtten og Sigbjørn Johnsen

Stortingsrepresentant Svein Flåtten er fornøyd med finansminister Sigbjørn Johnsens fremlegg av statsbudsjettet i dag.

Foto: Aleksander Andersen / Scanpix

Flåtten fra Vestfold Høyre har i dag fulgt finansministerens presentasjon i Stortingssalen.

– Du er jo i opposisjon og således nærmest forpliktet til å kritisere budsjettet. Hva mener du burde vært bedre i dette budsjettet?

– Vi er da ikke forpliktet til å kritisere alt. Jeg synes det at regjeringen nærmer seg handlingsregelen og viser ansvarlighet i den økonomiske politikken absolutt får Høyres støtte.

Savner noe

Sigbjørn Johnsen ankommer Stortinget

Sigbjørn Johnsen ankommer Stortinget.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Men jeg synes det er litt for lite fokus på hva vi skal leve av i årene som kommer. Det burde vært lagt litt mer til rette for strategier for vekst og velferd. Særlig i forhold til næringslivet.

– Hva burde vært bedre?

– Det sies ingenting om skattestimulanse, om forenklinger, om innovasjon og det å komme i gang med å etablere bedrifter og drive bedrifter. Det savner folk der ute, sier Flåtten.

Skuffet over E18-satsing

Han er fornøyd med utsiktene for sitt eget fylke sett i lys av budsjettet.

– Det ser ut som at ting vil fortsette som det er. Utsiktene er faktisk noe bedre.

En ting bekymrer han imidlertid litt.

– Jeg er engstelig for det som skrives om den resterende strekningen på E18, Gulli-Langåker. Jeg hadde håpet at skrivet om å sette i gang snart hadde ligget i Stortinget, men fortsatt er det snakk om avklaringer. Jeg mener man bare bør komme i gang.

– Bygges ikke helhetlig

Han har også en ting å utsette på samferdsel generelt.

– Jeg kunne ønske regjeringen hadde gått inn for noen flere løsninger med såkalt OPS - Offentlig privat samarbeid. Vi øker investeringene, men mye spises opp i kostnadsøkninger og ineffektiv utførelse.

Det bygges stykkevis og delt istedenfor mer helhetlig, mener Flåtten.

Ordsky fra hovedtrekk i statsbudsjettet for 2011

Ordsky fra hovedtrekk i statsbudsjettet for 2011.

Foto: Ordsky: Wordle.net

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark