Fjord Line trekker søksmål

Fjord Line vil trekke sine søksmål mot Color Line og Sandefjord kommune.

Fjord Line og Color Line

TIL ENIGHET: Fjord Line og Color Line er kommet til enighet med Sandefjord kommune om nye avgangstider.

Foto: Pressefoto

Sandefjord kommune, Fjord Line og Color Line er kommet til enighet om nye avgangstider for rederiene på ruten Sandefjord-Strømstad, ifølge en felles pressemelding fra de involverte partene.

Forliket innebærer nye seilingstider for ruten og at Fjord Line trekker sitt søksmål mot Color Line og Sandefjord kommune som skulle starte i Sandefjord tingrett den 14. september.

I juni i år var partene fortsatt uenige etter rettsmekling.

Mer forutsigbarhet

– Dette betyr at det er noen steg som gjenstår, men partene er enige om en løsning. Dersom formannskapet i Sandefjord og ESA godkjenner løsningen vil de nye rutetidene iverksettes så raskt som mulig, sier rådmann Gisle Dahn i Sandefjord.

Saken blir sendt til formannskapet i morgen, tirsdag.

Dahn er fornøyd med at kommunen og de to rederiene har klart å bli enige.

– Dette gjør at alle parter får forutsigbarhet, og at både Sandefjord kommune og rederiene kan utvikle sine virksomheter innenfor trygge rammer, sier Dahn.

Han vil anbefale formannskapet å godkjenne forliket.

Enige om morgenavganger

De tre partene er blitt enige om at Color Line skal ha morgenavgang fra Sandefjord klokken 07 og 10, mens Fjord Line har morgenavgang klokken 0830. I tillegg regulerer forliket tilgang til infrastruktur i både Sandefjord og Strömstad.

– Det viktigste elementet er at vi har fått på plass omforente seilingstider ut fra havna i Sandefjord. Rederiene strides ikke lenger om hvilke tidspunkt de skal seile, sier Dahn til NRK.

Å komme til enighet har ifølge Dahn vært en prosess som har gått over en viss tid. Partene er blitt enige i løpet av de siste dagene.

Er alle partene fornøyde?

– Et rettsforlik innebærer at man kommer til en konklusjon som alle partene ønsker gjennomført. Det gjør også Sandefjord kommune sett med mine øyne, sier Dahn.

Avhengige av ESA

Et vilkår for at rettsforliket skal kunne tre i kraft, er at ESA, som er EØS sitt konkurranseorgan, lukker den pågående undersøkelsen av Color Line og kommunen. Det er også en forutsetning at de folkevalgte i Sandefjord godkjenner enigheten som er arbeidet frem gjennom rettsmeklingen.

– ESA må oppfatte dette som en konkurransedyktig løsning. Partene mener dette bør være en god løsning, sier Dahn.

Også de to rederiene uttrykker tilfredshet med at det nå foreligger et omforent forslag til avtale.

– Tonen i rettsmeglingen var god og konstruktiv. I slike sammenhenger er det snakk om å vise fleksibilitet og være løsningsorientert. Det har alle vært i denne saken. Fjord Line og Color Line vurderer fortsatt ulikt de juridiske aspektene i denne saken, men vi var alle enige om at det var fornuftig å få bilagt denne saken uten å måtte gå kostnads- og tidkrevende runder i retten. Nå er vi alle innstilt på å legge konflikten om rutetilgangen mellom Sandefjord og Strømstad bak oss, sier styreleder Peter Frølich i Fjord Line og konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line i en felles uttalelse.