Fikk bagasjeluke i hodet - får erstatning

Et forsikringsselskap er dømt til å betale en erstatning på 103 000 kroner etter at en kvinne ble skadet av bagasjeluken på en bil.

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett mener kvinnens ulykke dekkes av ansvarsforsikringen.

Foto: Espen Torgersen

Hendelsen skjedde i 2009 da Oslo-kvinnen var på ferie i Porsgrunn.

Hun sto bøyd bak bilen da moren hennes ved et uhell smalt igjen bagasjeluken, slik at datteren fikk den i hodet.

Avslo kravet

Borgarting lagmannsrett mener at skaden kvinnen ble påført omfattes av bilens ansvarsforsikring.

Saken ble nylig avgjort i lagmannsretten etter at kvinnen først krevde erstatning fra forsikringsselskapet tilbake i 2009. Selskapet avslo kravet fordi de mente at skaden ikke falt inn under bilansvarslovens dekningsområde.

Kvinnen brakte da saken inn for Finansklagenemnda som 8. februar 2013 enstemmig ga henne medhold. Hun reiste i oktober 2013 søksmål mot forsikringsselskapet ved Oslo tingrett.

Anket

I Tingretten ble forsikringsselskapet frifunnet. Kvinnen anket dommen.

Lagmannsretten har kommet til motsatt konklusjon av hva Tingretten kom frem til.

Dette forklares i dommen på følgende måte:

Etter bilansvarsloven plikter eier av motorvogn å tegne ansvarsforsikring for motorvognen. Det følger av § 4 første punktum at skadelidte har krav på erstatning under forsikringen for skade som motorvognen gir.

Dommen var enstemmig.