Hopp til innhold

Verden er avhengig av disse metallene – nå er de funnet i Norge

NOME/SKIEN (NRK): Verken smarttelefonen, PC, elbil eller moderne TV-er fungerer uten sjeldne jordartsmetaller (REE). Nå er det omsider bevist at det finnes store mengder i Telemark.

Sven Dahlgren

TAMPEN BRENNER: Sven Dahlgren og kollegene har funnet sjeldne jordartsmetaller.

Foto: NGU / Sven Dahlgren

I november 2017 startet kjerneboringen på Fensfeltet i Nome for å samle nødvendige data. Regjeringen bevilget 8 millioner kroner til leteprosjektet.

Torsdag ble resultatene presentert.

Bakgrunn: Verdier til mange milliarder skal kartlegges

Viktig for deg og meg

Undersøkelsene viser at den kalkholdige bergarten inneholder sjeldne jordartsmetaller, som kan følges helt til bunns i begge borhullene, nesten en kilometer under bakken.

– Stort, mener regiongeolog Sven Dahlgren.

– Vi kan aldri kjøre en elbil, bruke en mobiltelefon, PC eller noe som helst uten disse metallene. De er nødvendige til alt som har med høyteknologi å gjøre.

telefon_i_kulda

Mobiltelefoner er avhengige av REE for å kunne fungere.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Ifølge Sintef står Kina i dag for 80 prosent av produksjonen av REE på verdensmarkedet. Det er et forsiktig tall. BBC opplyser i en reportasje at tallet er 95 prosent.

Funnene på Fensfeltet kan bli svært gunstig for Norge.

– For verden, Europa og Norge er det viktig å finne flere forekomster som kan dekke det stadig økende behovet for slike råstoffer. Mineralene er svært ettertraktet, forklarer Dahlgren.

Han håper industrien er villig til å investere for å ta steget videre, selv om det venter en lang og komplisert prosess.

Fensfeltet

I november 2017 startet kjerneboringen for å samle nødvendige data, og torsdag kunne resultatene av boringen presenteres.

Foto: Martin Torstveit / NRK

– Ser vi starten på et nytt norsk industrieventyr?

– Det er fortsatt masse data man må jobbe med, men tampen brenner. Nå håper jeg virkelig industrien kommer på banen. Det kreves penger og kunnskap. Uten dette kommer man ikke noen vei.

Håper regjeringen kommer på banen

Norges geologiske undersøkelse (NGU) mener dataene gir et nyttig grunnlag for næringsliv som vurderer å investere i letingen.

– Jeg håper regjeringen bidrar til at det blir investert i nettopp sånne undersøkelser, sier Dahlgren.

Han understreker at det vil ta tid før man kan gi et endelig svar på hva som faktisk finnes av REE under jordoverflaten i Nome. Med tanke på gruvedrift kreves en omfattende kartlegging.

– Om tjue eller ti års tid burde vi vite mye mer. Det kommer igjen an på investeringsviljen.

Kan gi lønnsomme arbeidsplasser

– Jeg håper ressursene i Fensfeltet på sikt kan gi lønnsomme arbeidsplasser og eksportinntekter. Vi har lenge visst at Fensfeltet inneholder sjeldne jordartsmetaller, og derfor ga regjeringen i 2017 penger til en nærmere kartlegging, sier statssekretær Magnus Thue (H) i Næringsdepartementet.

Magnus Thue

Statssekretær Magnus Thue i Næringsdepartementet.

Foto: Marte Garmann / KD

– Regjeringen har gitt penger til Norges geologiske undersøkelse (NGU) til den geologiske kartleggingen. Det har vi gjort for at det skal være interessant for private selskaper å nærmere undersøke områder hvor det kan være aktuelt å starte mineralutvinning.

Departementet er åpne for forslag, sier Thue.

– Vi vurderer nå oppfølgingen av evalueringsrapporten, og vi har ikke besluttet hvordan vi skal følge dette opp. Departementet jobber med rammebetingelser for mineralnæringen, og vi er åpne for å vurdere alle forslag som gjør rammevilkårene for mineralnæringen bedre, så lenge det øker den samlede verdiskapingen.